متولی سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده مشخص شد

  اجرای طرح ساماندهی پیامک‌های ارزش افزوده و تبلیغاتی، با ارسال پیامکی به مشترکان موبایل توسط نهاد ناظر بر حوزه ارتباطات کشور پذیرفته شد. به گزارش تسنیم، حدود دو هفته گذشته اعلام شد که به واسطه حفظ حقوق مشترکان موبایل و با الزام رگولاتوری، روش‌های ارایه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتور‌ها تغییر کرد. […]

 

اجرای طرح ساماندهی پیامک‌های ارزش افزوده و تبلیغاتی، با ارسال پیامکی به مشترکان موبایل توسط نهاد ناظر بر حوزه ارتباطات کشور پذیرفته شد.

به گزارش تسنیم، حدود دو هفته گذشته اعلام شد که به واسطه حفظ حقوق مشترکان موبایل و با الزام رگولاتوری، روش‌های ارایه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتور‌ها تغییر کرد.

تدوین این شرایط به جهت افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم به رگولاتوری اعلام شد.

هر چند پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی سال‌هاست گریبان مردم را گرفته و صدای مشترکان مظلوم به هیچ جا نمی‌رسد اما ظاهرا قرار است این سامانه جدید به دادخواهی از حقوق مردم بپردازد؛ البته این سامانه ظاهراً به صورت کامل راه‌اندازی نشده زیرا مردم باگ‌های بسیاری را نیز در ارتباط با آن گزارش می‌دهند.

به هر ترتیب، با شماره‌گیری #۸۰۰* یا پیامک به شماره ۸۰۰ می‌توان تکلیف پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده را در تمامی اپراتورهای موبایل به صورت یکپارچه روشن کرد.

در صورتی که ابتدا به نظر می‌رسید متولی انجام این کار اپراتورهای موبایل باشند که با دستور رگولاتوری به سمت یکپارچه‌سازی خدمات این بخش رفته‌اند اما پیامک اخیر رگولاتوری نشان می‌دهد که خودش متولی ساماندهی پیامک‌های انبوه شده است.

 

قرار است در این سامانه با قطع سرویس پیامک‌های تبلیغاتی، پیامک خود اپراتور‌ها را نیز قطع شود و درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی و… همچنان برای مشترکان فعال بماند.