۱۸۵۰ مناقصه – موسسه سازندگي بعثت- مصالح ریپ رپ

آگهي مناقصه عمومی مرحله اول نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰ موضوع مناقصه:‌ بارگیری و حمل ۱۳۲٫۰۰۰ تن مصالح ریپ رپ با فاصله حدود ۳۶ کیلومتر و بارگیری و حمل ۲۸۸٫۰۰۰ تن مصالح […]

آگهي مناقصه عمومی

مرحله اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰

موضوع مناقصه:‌ بارگیری و حمل ۱۳۲٫۰۰۰ تن مصالح ریپ رپ با فاصله حدود ۳۶ کیلومتر و بارگیری و حمل ۲۸۸٫۰۰۰ تن مصالح مازاد و غیر قابل استفاده ریپ رپ با فاصله ۵۰۰ متر

محل اجرای پروژه: سد مخزنی سومار (استان کرمانشاه، ۲۵ کیلومتر مانده به شهرستان سومار)    

مدت پيمان: یازده (۱۱) ماه

تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي‌توانند ضمن واريز مبلغ یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۶۰۲۱۳ بانك ملت شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه با کد شعبه ۲۴۳۵۶ به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌هاي اداري از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۰۶تا ۹۵٫۰۲٫۱۴نسبت به خريد و دريافت اسناد، از دفتر قراردادهاي این موسسه اقدام نمايند. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه‌گر با ارائه معرفي‌نامه معتبر شركت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه و فیش واریزی تحويل خواهد شد.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۲ اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به نشاني مناقصه‌گذار تحویل و رسيد دريافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت)

داشتن مالکیت حداقل چهل درصد ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای پروژه، جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.