۱۸۵۰مناقصه – اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان- خرید گریدر

فراخوان مناقصه نوبت دوم مناقصه‌گزار نام اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نشانی کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی مناقصه تضمین شرکت در مناقصه برآورد نوع شماره موضوع مدت (روز) نوع مبلغ (ریال) مبلغ (ريال) مبانی عمومی دو مرحله‌ای ۰۰۳/م۷/۹۵ خريد دو دستگاه گريدر به منظور بازسازي تاسيسات راه خسارت ديده […]

فراخوان مناقصه

نوبت دوم

مناقصه‌گزار

نام

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نشانی

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی

مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

برآورد

نوع

شماره

موضوع

مدت (روز)

نوع

مبلغ (ریال)

مبلغ (ريال)

مبانی

عمومی دو مرحله‌ای

۰۰۳/م۷/۹۵

خريد دو دستگاه گريدر به منظور بازسازي تاسيسات راه خسارت ديده از سيل در بافت و رابر

۱۸۰

ضمانت‌نامه بانکی

۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۱

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲

آزاد

دریافت اسناد

محل

اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان

يا سايت http//iets.mporg.ir/  (پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور)

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفته

تحویل پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (دبيرخانه مدیریت حراست)

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۱۰ روز

گشایش پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (اتاق جلسات)

زمان

طبق اسناد مناقصه