۱۸۵۱مزایده – سازمان رفاهی تفریحی شهرداری يزد – تابلوهای تبلیغاتی

«آگهي مزایده عمومی»  بهره‌برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد   نوبت اول سازمان رفاهی تفریحی شهرداری يزد در نظر دارد بهره‌برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقه‌مندان می‌توانند با واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۷۰۰۷۹۱۴۵۱۹۱۰ […]

«آگهي مزایده عمومی» 

بهره‌برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد

 

نوبت اول

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری يزد در نظر دارد بهره‌برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقه‌مندان می‌توانند با واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۷۰۰۷۹۱۴۵۱۹۱۰ (غیرقابل استرداد) نزد بانک شهر شعبه شهرداری یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد- خیابان کاشانی، کوچه اخوان (جنب هلال احمر)، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد، نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نماید. یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:‌ ۱-۳۶۲۸۸۲۶۰- ۰۳۵ داخلی ۲۱۳ واحد تبلیغات تماس حاصل نمایید.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۶ می‌باشد و کلیه پیشنهادها روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۷ ساعت ۱۰ صبح مفتوح خواهد شد.

امید فتاحی- مدیرعامل