۱۸۵۱ مناقصه – شهرداري بندرماهشهر – مینی بوس تویوتا

آگهي مناقصه عمومی مرحله دوم – نوبت دوم شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۰۳۳/ش مورخ ۹۴٫۱۰٫۱۹ شوراي اسلامي شهر درنظردارد ۱۵ دستگاه مینی بوس تویوتا با مشخصات زیر را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه خریداری نماید: –  ۶ سیلندر، گازوئیلی ۴۲۰۰ سی سی ، حجم موتور ۱۴۵ اسب بخار، مجهز به سیستم سرمایشی […]

آگهي مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم

شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۰۳۳/ش مورخ ۹۴٫۱۰٫۱۹ شوراي اسلامي شهر درنظردارد ۱۵ دستگاه مینی بوس تویوتا با مشخصات زیر را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه خریداری نماید:

  ۶ سیلندر، گازوئیلی ۴۲۰۰ سی سی ، حجم موتور ۱۴۵ اسب بخار، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب و قدرت سازگاری با آب و هوای گرم و مرطوب با درجه بالا و ظرفیت ۲۹ نفر صندلی

۱-اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۷تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۲ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت ها در مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۵ به واحد حراست شهرداری تحويل مي‌گردد. بازگشايي پاكت ها مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۶مي باشد.

۲- مبلغ برآورداولیه ۲۹٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (به ازای هر دستگاه ۱٫۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)مي‌باشد كه پيشنهاد دهنده بايد ۵% قيمت پايه معادل ۱٫۴۷۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال را بعنوان سپرده شركت درمناقصه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

۳-   شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

۴-    پیشنهاد دهنده باید نمایندگان مجاز دارای مجوز ورود خودرو از منطقه آزاد اروند باشد.

۵-    نحوه تحویل : از طریق منطقه آزاد اروند و با پلاک اروند

۶-    هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

۷-متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴- ۵۲۳۵۰۰۲۳ -۰۶۱ تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند.

 

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر