۱۸۵۱مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خدمات فنی

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره ۰۰۱/۹۵ نوبت دوم موضوع آگهي: خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۲ براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR و یا خبر گزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

یک مرحله‌ای شماره ۰۰۱/۹۵

نوبت دوم

موضوع آگهي:

خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۲

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR و یا خبر گزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس