۱۸۵۱فراخوان – شركت آب و فاضلاب استان یزد- تاسیسات آبرسانی

آگهي فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار جهت تامین منابع  مالی، احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از تاسیسات آبرسانی یزد بزرگ در قالب قرارداد B.O.T نوبت دوم شركت آب و فاضلاب استان یزد در نظر دارد تامین منابع مالی، احداث، بهره‌برداری و انتقال بخشی از تاسیسات آبرسانی یزد بزرگ را به روش (B.O.T : (Build – Operate-Transfer و در قبال خريد تضميني آب، […]

آگهي فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار

جهت تامین منابع  مالی، احداث، بهره برداری و انتقال

بخشی از تاسیسات آبرسانی یزد بزرگ در قالب قرارداد B.O.T

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان یزد در نظر دارد تامین منابع مالی، احداث، بهره‌برداری و انتقال بخشی از تاسیسات آبرسانی یزد بزرگ را به روش (B.O.T : (Build –

Operate-Transfer و در قبال خريد تضميني آب، براساس بند “الف” ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با موضوع شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری، به

بخش غیر دولتی ( مصوب ۹۴٫۰۷٫۰۴)، از طريق رقابت عمومي و با رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه با شرايط ذيل به سرمايه­گذار واجد

شرايط واگذار نمايد.

الف- شرح مختصر پروژه :

·    برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح: حدود ۱٫۹۰۰  میلیارد ریال

·    دوره احداث: ۳۶  ماه

·    دوره بهره­برداري تجاري:  ۲۵ سال از پايان دوره احداث تاسيسات

·    خریدار: شركت آب و فاضلاب استان یزد به نمايندگي از طرف وزارت نيرو که مطابق بند الف ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه كشور، خريد آب انتقال

داده شده را مطابق شرايط كيفي مندرج در اسناد را از محل ردیف اعتبارات خرید تضمینی در طول دوره قرارداد تضمين مي­نمايد.

·    ظرفیت تولید (حجم آب انتقالی سالانه): ۱۰/۶۷ میلیون متر مکعب ( تا سال ۱۴۱۰ از ۲۱/۵۸ میلیون متر مکعب به صورت پلکانی افزایش می یابد )

·    هدف پروژه : انتقال آب شرب از محل تحويل به سرمايه گذار تا مخازن ، ارتباط بین مخازن و خطوط آبرسانی اصلی

·    محل اجراي پروژه : استان یزد – شهرستان یزد

·حدود كار (اجزاي كلي پروژه): ۱- تامين مالي ۲- خدمات مهندسي ۳- تامین مصالح ۴- احداث مخازن ذخیره (به تعداد ۷ باب و به ظرفیت محموع ۱۳۱ هزار

متر مکعب) ۵- تامین لوله ، متعلقات و شیرآلات ۶- احداث خطوط انتقال آب ( به طول۱۱۶ کیلومتر  از قطر ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر از جنس‌هاي چدن داکتیل و GRP )

۷-  تامین، حمل و نصب کلیه تجهیزات الکترومکانیکال، کنترل و ابزار دقیق ۸- احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۱۴۲۷ لیتر در ثانیه و تجهيز ايستگاه

پمپاژ خيرآباد ۹- احداث ۶ مجموعه تاسیسات ضدعفونی کننده آب ۱۰-  نوسازی و بازسازی اساسی پروژه ۱۱- احداث جاده‌های دسترسی مورد نیاز

۱۲- تامین برق ۱۳- راه اندازی، مدیریت و راهبري ۱۴- نگهداری و بهره‌برداری تجاری به مدت ۲۵ سال ۱۵- انتقال و واگذاري تاسيسات احداث شده پس

از دوره بهره‌برداری تجاری به خريدار

·    مشاور خریدار : شركت مهندسي مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا

ب- شرايط سرمایه‌گذار :

·امكان تامين سرمايه مورد نياز و داشتن سابقه مديريتي، اجرايي و بهره برداری پروژه­هاي مشابه

·درصورت تمایل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مناقصه ، حتما یک شرکت ایرانی باید به عنوان عضو اصلی در گروه مشارکت سرمایه‌گذاری حضور

داشته باشد.

ج –  تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی:

– سرمايه‌گذاران واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي لغايت ۹۵٫۰۲٫۲۵ پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشانيwww.abfayazd.ir   و واريز

هزينه اسناد به صورت اينترنتي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام فرمايند . همچنين متقاضيان می توانند با ارايه معرفي‌نامه كتبي و فيش واريزي به

مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب ۶۴/۲۰۴۶۵۲۸ بانك ملت شعبه كاشاني يزد بابت خريد اسناد مناقصه به صورت حضوري از ساعت ۷:۳۰ تا  ۱۴:۳۰ به نشاني

مناقصه گزار واقع در شهر يزد ، خيابان آيت ا… كاشاني، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. جهت كسب اطلاعات شماره

۳۱۶۴۱۱۵و ۳۱۶۴۱۵۶ -۰۳۵ اعلام و تصريح مي‌گردد مستندسازي در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي‌باشد.

آخرين مهلت ارايه پيشنهادات تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۰ خواهد بود.

– بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می‌شود، از سرمایه‌گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی

دعوت بعمل خواهد آمد.

-سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه‌گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

شركت آب و فاضلاب استان يزد سهامي خاص