مدیر کل بدهی‌های دولت وعده داد:تسویه همه بدهی دولت به پیمانکاران در سال‌جاری

  یک مقام مسؤول در وزارت اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای تسویه بدهی خود از طریق انتشار اوراق بهادار در سال‌جاری گفت: امسال همه بدهی دولت به پیمانکاران خصوصی تسویه می‌شود. مهدی بنانی، مدیر کل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد به فارس گفت: در سال ۹۵ حجم اوراق بدهی از سوی دولت […]

 

یک مقام مسؤول در وزارت اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای تسویه بدهی خود از طریق انتشار اوراق بهادار در سال‌جاری گفت: امسال همه بدهی دولت به پیمانکاران خصوصی تسویه می‌شود.

مهدی بنانی، مدیر کل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد به فارس گفت: در سال ۹۵ حجم اوراق بدهی از سوی دولت افزایش قابل توجهی دارد که تمرکز و اولویت اصلی دولت براساس آن‌چه که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، تنها بر پرداخت بدهی و مطالبات پیمانکاران در سال‌جاری متمرکز شده است.

وی ادامه‌ داد: برخلاف متن لایحه بودجه دولت، براساس بند الف تبصره ۲۰ متأسفانه امکان تسویه مطالبات برای سایر طلبکاران دولتی از جمله صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد.

بنانی گفت: این مورد در مصوبه تلفیق حذف شده و نمی‌دانیم آیا تسویه مطالبات شستا یا سایر نهادهای عمومی از طریق انتشار اوراق بدهی، امسال در صحن مجلس به بودجه ۹۵ افزوده می‌شود یا خیر.

این مقام مسؤول به برنامه دولت برای انتشار و پذیره‌نویسی اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: حجم اوراقی که امسال منتشر می‌شود، در مجموع ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به حجم ۵ هزار میلیارد تومانی این اوراق در سال گذشته افزایش یافته است.

بنانی گفت: این اوراق شامل اوراق خزانه اسلامی با سررسید یک تا ۳ ساله به ارزش ۷۵۰۰ میلیارد تومان و اوراق با سررسید کم‌تر از یکسال ۱۰هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: درمورد صکوک اجاره نیز امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی دولتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بنانی درباره این‌که مطالبات پیمانکاران به ویژه در حوزه برق چگونه تسویه خواهد شد، پاسخ ‌داد: از طریق انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره مطابق با آن‌چه که در کمیسیون تلفیق تاکنون به تصویب رسیده، همه بدهی‌های دولت با پیمانکاران امسال تسویه می‌شود.

مدیر کل بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد گفت: بحث بدهی پیمانکاران از جمله پیمانکاران برق قاعدتاً امسال تمام می‌شود و این در حالی است که در کنار اوراق مذکور حجمی بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه وجود خواهد داشت که ابزار تهاتری در قبال تسویه طلب دولت از پیمانکاران و یا سایر اشخاص طلبکار از دولت خواهد بود.

 

وی تأکید‌ کرد: دولت همچنان تسویه مبلغ اسمی اوراق اسناد خزانه اسلامی را تضمین می‌کند و لازمه موفقیت این اوراق در بازار بدهی، ضمانت دولت در پرداخت مبالغ اسمی براساس موعد سررسید است.