نقدینگی ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومانی شهریور

بانک مرکزی اعلام کرد نقدینگی ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومانی شهریور بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی شهریور به ۱۳۸۹هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن این‌که سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در نظام بانکی، با ۸٫۹ درصد کاهش جای خود را به سپرده‌گذاری بلندمدت داده است. به گزارش مهر، بانک مرکزی با انتشار رقم آمارهای گزیده اقتصادی اعلام کرد: رقم […]

بانک مرکزی اعلام کرد

نقدینگی ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومانی شهریور

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی شهریور به ۱۳۸۹هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن این‌که سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در نظام بانکی، با ۸٫۹ درصد کاهش جای خود را به سپرده‌گذاری بلندمدت داده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی با انتشار رقم آمارهای گزیده اقتصادی اعلام کرد: رقم نقدینگی در پایان شهریورماه سال جاری ۱۳۸۹۹٫۵ هزار میلیارد ریال است.

این میزان نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳٫۸ درصد افزایش داشته است. در این میان سهم پول ۱۶۸۲هزار میلیارد ریال و سهم شبه‌پول نیز ۱۲۲۱۷ هزار میلیارد ریال است.

در عین حال، سهم وام‌‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز ۵۷۵٫۳ هزار میلیارد ریال است که از این رقم، سهم دولت ۵۲۹هزار میلیارد ریال و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۴۵هزار میلیارد ریال است.

همچنین ضرب آهنگ تغییر سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به بلند مدت در بانک‌ها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، ۸٫۹ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بلند مدت در همین بازه زمانی ۳۵٫۴درصد رشد داشته است.

آنگونه که در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در گزارش بانک مرکزی آمده است: میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریورماه امسال به ۶۱۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ همچنین میزان بدهی‌های بخش دولتی نیز شامل بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به ۲۳۷۳هزار میلیارد ریال رسیده که ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

در این میان میزان بدهی‌های بخش دولتی ۲۰۸۹هزار میلیارد ریال و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز ۲۸۴٫۶ هزار میلیارد ریال است. همچنین بدهی بخش‌های غیردولتی نیز ۹۹۱۵هزار میلیارد ریال است و در عین حال، سایر دارایی‌های دولتی نیز به ۹۰۳۱ هزار میلیارد ریال است. میزان وام‌‌ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی به ۳۶۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده است