درآمدزایی چندانی از مزیت‌های ترانزیتی نداشته‌ایم

درآمدزایی چندانی از مزیت‌های ترانزیتی نداشته‌ایم ایران در بعد ترانزیت در شاهراه مسیر بین‌المللی شمال- جنوب، شرق- غرب قرار گرفته بنابراین ورود اروپایی‌‌ها به کشورهای منطقه باید از مسیر ترانزیت ایران باشد. وبلاگ مسعود خوانساری-ایران در بعد ترانزیت در شاهراه مسیر بین‌المللی شمال- جنوب، شرق- غرب قرار گرفته بنابراین ورود اروپایی‌‌ها به کشورهای منطقه باید […]

درآمدزایی چندانی از مزیت‌های ترانزیتی نداشته‌ایم

ایران در بعد ترانزیت در شاهراه مسیر بین‌المللی شمال- جنوب، شرق- غرب قرار گرفته بنابراین ورود اروپایی‌‌ها به کشورهای منطقه باید از مسیر ترانزیت ایران باشد.

وبلاگ مسعود خوانساری-ایران در بعد ترانزیت در شاهراه مسیر بین‌المللی شمال- جنوب، شرق- غرب قرار گرفته بنابراین ورود اروپایی‌‌ها به کشورهای منطقه باید از مسیر ترانزیت ایران باشد.

حوزه کشاورزی از جمله پتانسیل‌های اقتصاد ایران بوده زیرا در برنامه‌ریزی‌‌ها به صورت سالانه ۱۰۰ میلیون تن تولیدات این نوع محصولات اجرایی می‌شود و باید برای مازاد تولید داخلی نیز در حوزه صادراتی کشور اهداف توسعه‌ای ارایه کرد.

 ایران با دارا بودن تولید ناخالص بالا دومین قدرت منطقه در زمینه صنایع‌غذایی و صادرات آن به کشورهای مختلف بوده و همین طور اتحادیه اروپا نیز می‌تواند با نیازسنجی در داخل ایران و کشورهای همسایه ایران در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی به آنها تمرکز و سرمایه‌گذاری کند.

 اتاق ایران همواره تلاش کرده تا با ایجاد دفاتر سرمایه‌گذاری مشکلاتی که بر سر راه سرمایه‌گذاران وجود دارد را تصحیح کند تا سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در کشور رقم صورت پذیرد، البته باید به این بخش نیز توجه کرد که روابط اقتصادی بین دو طرف حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

بعد از برجام یکی از امیدهای تجار و تولیدکنندگان ایرانی برطرف شدن مسایل و مشکلات بانکی بین ایرانی‌‌ها و سایر تجار کشورهای دیگر بوده اما متأسفانه این مشکل یکی از معایب برجام بوده و تاکنون یکی از عوامل عدم رشد صادراتی ایران به دیگر کشور‌ها شناخته می‌شود.

 

(مسعود خوانساری- رییس اتاق بازرگانی تهران)