۲۲۹۱ مناقصه -شرکت پالایش نفت بندرعباس- راه اندازی سیستم مدیریت

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌ای- نوبت دوم   شماره ۰۲۵/۹۶ موضوع آگهي: تهیه، نصب و راه اندازی سیستم مدیریت توان پالایشگاه (PMC) آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

دو مرحله‌ای- نوبت دوم  

شماره ۰۲۵/۹۶

موضوع آگهي: تهیه، نصب و راه اندازی سیستم مدیریت توان پالایشگاه (PMC)

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس