۲۲۹۳ مناقصه – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران – تهیه مصالح و اجرای خط کشی عرضی

آگهي مناقصه عمومي شماره ۲۲/۹۶ نوبت اول            اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد پروژه‌هاي به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي واگذار نمايد. رديف موضوع سپرده شركت در مناقصه (ريال)  برآورد اوليه (ريال) ۱ تهيه مصالح و اجراي خط كشي عرضي  راههاي استان تهران […]

آگهي مناقصه عمومي شماره ۲۲/۹۶

نوبت اول

           اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد پروژه‌هاي به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي واگذار نمايد.

رديف

موضوع

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

 برآورد اوليه (ريال)

۱

تهيه مصالح و اجراي خط كشي عرضي  راههاي استان تهران

۲۷۴٫۷۰۶٫۲۵۰

۵٫۴۹۴٫۱۲۵٫۰۰۰

۲

تهيه و حمل و نصب نيوجرسي در محور پرديس جاجرود حوزه استحفاظي تهران

۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

اجراي سيستم حفاظ توري سنگ گير ورودي و خروجي تونل سولقان

۱٫۳۶۱٫۱۴۰٫۰۰۰

۲۷٫۲۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۴

تعمير و مرمت پل فرودگاه امام خميني(ره) و پل رودخانه شور آزاد راه تهران- ساوه و جاده قديم – تهران

۳۱۷٫۱۷۱٫۶۵۴

۶٫۳۴۳٫۴۳۳٫۰۸۱

۵

درز گيري لكه گيري و روكش آسفالت محور تهران گرمسار و تثبيت و اجراي آسفالت حفاظتي راههاي روستايي قرچك، پيشوا، پاكدشت، تهران و قدس

۲٫۲۲۱٫۹۲۳٫۵۶۹

۴۴٫۴۳۸٫۴۷۱٫۳۸۵

۶

تثبيت و اجراي لايه‌هاي حفاظتي در راههاي روستايي شرق استان تهران (پرديس شميرانات، دماوند و فيروزكوه)

۱٫۲۷۲٫۱۰۰٫۷۸۵

۲۵٫۴۴۲٫۰۱۵٫۶۹۹

واجدين شرايط مي‌توانند از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد به سايت IETS.MPORG.IR مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ثبت نام و دريافت اسناد: ساعت ۱۶ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۶

آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما: ساعت ۹ صبح مورخ۱۳/۰۹/۱۳۹۶

تاريخ بازگشايي پاكت‌ها: ساعت صبح روز دوشنبه مورخ۱۳/۰۹/۱۳۹۶

 

تلفن تماس جهت پاسخگويي: ۴-۷۷۹۰۹۰۹۱ داخلي ۳۱۶