۲۲۹۴ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب خوزستان – خرید فیلتر فشار آبرسانی

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ۳۰۱۷/۹۶ و آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ۳۰۲۶/۹۶ نوبت اول شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرایط با اطلاعات زیر خرید نماید: شماره مناقصه عنوان مناقصه مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار(ریال) براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی […]

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ۳۰۱۷/۹۶ و

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ۳۰۲۶/۹۶

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرایط با اطلاعات زیر خرید نماید:

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار(ریال) براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی

تاریخ و ساعت گشایش پاکت های پیشنهادی

۳۰۱۷/۹۶

خرید دو دستگاه فیلتر تحت فشار آبرسانی با مشخصات فنی ذیل: قطر ۵۰/۲ متر و دبی خروجی ۲۵۰ متر مکعب در ساعت-لوله ورودی و خروجی ۲۰۰ م م لوله هوا ۱۰۰م م طول ۵/۱۱ متر-دو دریچه ۶۰۰ م م زیر اسلب-دو دریچه ورودی بالا ۶۰۰ م م ورق ۱۲ م م عدسی ۱۵ م م اسلب ۱۵ م م (۳۷ST) ساپورت تیرآهن ۲۰ م م لوله شستشو ۱۵۰ م م رنگ داخلی اپوکسی بهداشتی آب شرب رنگ بیرون اپلی اورتان ۲۸۰ میکرون

۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لغایت ۰۸/۰۹/۹۶

۲۱/۰۹/۹۶

ساعت ۱۳:۰۰

۳۰۲۶/۹۶

خرید لوله پلی اتیلن (۸۰pc ،۱۰ pn) در اقطار ذیل

قطر ۷۵ م م به طول ۱۰۰۰متر- قطر ۱۱۰ م م به طول ۱۵۰۰متر قطر ۱۶۰ م م به طول ۱۲۰۰ متر-قطر ۲۰۰ م م به طول ۱۶۰۰ متر- قطر ۳۱۵ م م به طول ۵۰۰ متر

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لغایت ۰۸/۰۹/۹۶

۲۱/۰۹/۹۶

ساعت ۱۴:۰۰

نشانی و محل فروش اسناد مناقصه به شرح ذیل می‌باشد:

تهران بلوار کشاورز- خیابان برادران شهید عبدالله زاده (دهکده سابق) کوچه رستاک مقابل درب اورژانس بیمارستان پلاک ۱۳ شرکت آب و فاضلاب خوزستان تلفن ۸۸۹۶۹۷۵۶-۰۲۱

اهواز فلکه اول کیانپارس شرکت آب و فاضلاب خوزستان طبقه همکف مدیریت بازرگانی تلفن ۳۳۳۶۶۱۹۱-۳۳۳۶۶۳۱۳-۰۶۱

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۰ صبح همان روز گشایش پاکت‌ها می‌باشد.

فیش واریزی به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال به سیبا ۰۱۰۵۰۶۴۲۰۲۰۰۳ (غیرقابل استرداد) اهواز بانک ملی فلکه اول کیانپارس بنام شرکت شرکت آب و فاضلاب خوزستان کد شعبه ۶۵۰۷ محل تحویل پاکت‌های پیشنهادی : اهواز کیانپارس فلکه اول شرکت آب و فاضلاب خوزستان طبقه پنجم دفتر مدیریت حراست و امور محرمانه گشایش پاکت‌های پیشنهادی در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت می‌باشد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکت‌ها بلامانع است سایر موارد در اسناد مناقصه درج شده است.

کلیه پرداخت‌ها از طریق اسناد خزانه اسلامی و براساس مقررات قانون بودجه سال صدور اسناد انجام خواهد شد. تامین اعتبار بر مبنای مصوبه شماره ۲۰۶۵/ت ۵۴۱۷۸ ه مورخ ۱۵/۰۱/۹۶ هیئت محترم وزیران انجام خواهد پذیرفت.

 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب خوزستان