افتتاح انستیتو تصفیه و شیرین‌سازی گاز در پژوهشگاه نفت

افتتاح انستیتو تصفیه و شیرین‌سازی گاز در پژوهشگاه نفت انستیتو تصفیه و شیرین‌سازی گاز پژوهشگاه صنعت نفت در مسیر اجرای قراردادهای پژوهشی پایین‎دست صنعت نفت، تا پایان امسال افتتاح می‎شود. به گزارش شانا، اکبرزمانیان، رییس پردیس پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت در حاشیه بازدید اخیر نمایندگان کارفرما (شرکت ملی گاز ایران) از میزان پیشرفت کار ایجاد […]

افتتاح انستیتو تصفیه و شیرین‌سازی گاز در پژوهشگاه نفت

انستیتو تصفیه و شیرین‌سازی گاز پژوهشگاه صنعت نفت در مسیر اجرای قراردادهای پژوهشی پاییندست صنعت نفت، تا پایان امسال افتتاح میشود.

به گزارش شانا، اکبرزمانیان، رییس پردیس پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت در حاشیه بازدید اخیر نمایندگان کارفرما (شرکت ملی گاز ایران) از میزان پیشرفت کار ایجاد انستیتو تصفیه و شیرین‌سازی گاز در پژوهشگاه، در این باره توضیح داد: فضایی با وسعت ۲۰۰ مترمربع برای فعالیت‌های ستادی این انستیتو در پژوهشگاه در نظر گرفته شده است و افزون بر این فضا، ۲۱ آزمایشگاه‌ پردیس پایین‌دستی به پیشبرد فعالیت‌های تحقیقاتی و انجام آزمایشهای این انستیتو اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه قرارداد‌های پژوهشی حوزه پاییندست صنعت نفت به دو فاز قابل تقسیم است که فاز نخست آن شامل تهیه نقشه راه و برنامه جامع تحقیقاتی و راه‌اندازی انستیتو است تا سرانجام نقشه راه مناسبی برای انستیتو‌‌ها تهیه شود، ادامه‌داد: در این مسیر آزمایشگاه‌ها، تیم‌های تحقیقاتی، کارگروههای تخصصی و‌ کمیته‌ راهبری مرتبط تشکیل و همچنین آیین‌نامه‌های مناسب این کار تهیه شده است.

 

زمانیان یادآورشد: تلاش می‌شود تا دو ماه آینده، این انستیتو به‌طور رسمی در پژوهشگاه صنعت نفت افتتاح شود.