تکان‌های رو به جلو در بورس تهران

تکان‌های رو به جلو در بورس تهران هفته گذشته با رشد قیمت جهانی محصولات پایه و معدنی بورس تهران شاهد تکان‌هایی رو به جلو بود در این مدت شاخص کل بازده نقدی و قیمتی توانست بعد از مدتی سقف ۸۹هزار واحدی را بشکند. به گزارش ایسنا، بورس تهران طی ۵ روز کاری هفته گذشته توانسته […]

تکان‌های رو به جلو در بورس تهران

هفته گذشته با رشد قیمت جهانی محصولات پایه و معدنی بورس تهران شاهد تکان‌هایی رو به جلو بود در این مدت شاخص کل بازده نقدی و قیمتی توانست بعد از مدتی سقف ۸۹هزار واحدی را بشکند.

به گزارش ایسنا، بورس تهران طی ۵ روز کاری هفته گذشته توانسته از نظر مقدار شاخص کل رشد نشان داده و در جایگاه بالاتری قرار گیرد که صاحب نظران مختلف برای این رشد دلایل مختلفی را بیان می‌کنند.

عده‌ای معتقد هستند که رشد قیمت مواد معدنی و کامودیتی‌‌ها در بازارهای جهانی از جمله عوامل بالا رفتن دماسنج بازار سرمایه است. آنها بازار سرمایه ایران را بازاری کامودیتی محور می‌دانند، بنابراین معتقدند هرگونه رشد قیمت این مواد، تأثیر مستقیمی را بر بورس می‌گذارد.

در نتیجه با مقداری تأخیر از زمان رشد قیمت محصولات پایه و معدنی در بازارهای جهانی البته، رشد بازار بورس تهران آغاز شد. خوشبینی‌‌ها در روزهای اخیر تا حدی زیاد به نظر می‌رسید اما در نهایت شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بازار سرمایه توانست تا نزدیک نیمه کانال ۸۹هزار واحدی هم برود.

رشد ۱۳۳۴ واحدی و رسیدن آن به تراز ۸۹هزارو۳۳۹ تحرکی نسبی را در بازار سهام به راه انداخته و مشاهده می‌شود رکود بورس تهران تا حدی تلطیف شده است.

در این مدت شاخص آزاد شناور با ۱۶۰۰ واحد رشد توانست از تراز ۹۴هزارو۷۸۹ واحدی تا رقم ۹۶هزارو۳۸۹ واحدی بالا رود و شاخص بازار اول نیز نزدیک به ۱۵۰۰ واحد رشد کند و وارد کانال ۶۳هزار واحدی شود.

 

اما شاخص بازار دوم این روز‌‌ها با ۵۸ واحد افت مواجه شد و در عین حال شاخص صنعت با ۱۲۹۴ واحد رشد به رقم ۷۸ هزار و ۲۶۹ واحدی رسید.