۲۲۹۶ مناقصه – اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان كرمان- روکش آسفالت

 اگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي نام دستگاه: اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمان   رديف   موضوع مناقصه   نوع مناقصه   برآورد ريالي   مبناي برآورد ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)   شماره مناقصه    ۱ درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی محور باغین-رفسنجان   […]

 اگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

نام دستگاه: اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمان

 

رديف

 

موضوع مناقصه

 

نوع مناقصه

 

برآورد ريالي

 

مبناي برآورد

ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

 

شماره مناقصه

  

۱

درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی محور باغین-رفسنجان

 

يك مرحله‌اي  با ارزيابي كيفي

۲۰٫۷۷۲٫۲۵۴٫۲۹۲

 

فهرست بها راهداری سال ۹۶

۱٫۰۳۸٫۶۱۲٫۷۱۵

 

 

۴۳-۸-۹۶

محل دريافت اسناد: دبيرخانه اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمان واقع در كرمان بلوار جمهوري اسلامي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر و سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني www.iets.mporg.ir

مهلت دريافت اسناد: از یکشنبه ۵/۹/۹۶ تا  روز پنج شنبه ۹/۹/۹۶

مهلت تحويل پيشنهادات: از دوشنبه ۶/۹/۹۶  تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۵/۹/۹۶

محل تسليم پيشنهادات: دبير خانه حراست اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمان واقع در كرمان بلوار جمهوري اسلامي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر

زمان و مكان بازگشايي پيشنهادات: ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه ۲۸/۹/۹۶ واقع در اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمان

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد و شرايط مناقصه مندرج است

آگهي فوق در سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني www.iets.mporg.ir  قابل رويت مي‌باشد .

هزينه درج آگهي بر عهده برندگان مناقصه مي‌باشد. 

روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمان