اثر تغییر اقلیم بر محیط‌زیست دریاهای محصور در خشکی بررسی می‌شود

  اثر تغییر اقلیم و تهدیدات آن بر محیط زیست دریاهای محصور در خشکی با تأکید بر دریای خزر در قالب کارگاه آموزشی بین‌المللی «تغییر اقلیم و دریای خزر» ۱۹ اردیبهشت ماه در پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، در این کارگاه ۳ روزه محققان و پژوهشگرانی از کشورهای ترکیه، […]

 

اثر تغییر اقلیم و تهدیدات آن بر محیط زیست دریاهای محصور در خشکی با تأکید بر دریای خزر در قالب کارگاه آموزشی بین‌المللی «تغییر اقلیم و دریای خزر» ۱۹ اردیبهشت ماه در پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، در این کارگاه ۳ روزه محققان و پژوهشگرانی از کشورهای ترکیه، لبنان، عراق، پاکستان، آذربایجان، روسیه و انگلستان حضور دارند.

درک اثر تغییر اقلیم و تهدیدات آن بر محیط‌زیست دریاهای محصور در خشکی با تأکید بر دریای خزر، تبادل دانش در مورد طرح­‌های اجرایی تغییر اقلیم برای مدیریت آمادگی در برابر خطر با توجه به تجارب موجود، تبادل دانش و تجربه کشورهای عضو در زمینه تأثیر تغییر اقلیم در محیط‌های دریایی و برنامه‌ریزی همکاری‌های علمی و تحقیقات آینده برای کشورهای عضو شرکت کننده در کارگاه در زمینه تأثیر تغییر اقلیم در محیط‌های دریایی محورهای این کارگاه آموزشی است.

 

کارگاه آموزشی بین‌المللی «تغییر اقلیم و دریای خزر با مشارکت و حمایت شبکه علمی و فن‌آوری اقیانوسشناسی کشورهای اسلامی (INOC) و کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فن‌آوری کشورهای اسلامی (COMSTECH) برگزار می‌شود.