قاسم رضایی پرچمدار کشتی فرنگی ایران

  در نخستین رده‌بندی اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۱۶، قاسم رضایی کماکان با کسب عنوان دومی جهان در وزن ۹۸ کیلوگرم، صاحب بر‌ترین جایگاه در میان فرنگی‌کاران ایرانی است. رده‌بندی بر‌ترین فرنگی‌کاران جهان در پایان ماه ژانویه ۲۰۱۶ به شرح زیر است: ۵۹ کیلوگرم: ۱- اسماعیل بوررو مولینا، قهرمان جهان […]

 

در نخستین رده‌بندی اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۱۶، قاسم رضایی کماکان با کسب عنوان دومی جهان در وزن ۹۸ کیلوگرم، صاحب بر‌ترین جایگاه در میان فرنگی‌کاران ایرانی است. رده‌بندی بر‌ترین فرنگی‌کاران جهان در پایان ماه ژانویه ۲۰۱۶ به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: ۱- اسماعیل بوررو مولینا، قهرمان جهان (کوبا) ۲- روشن بایراموف، نایب قهرمان جهان (آذربایجان) ۳- المات کبیسپایف، نفر سوم جهان (قزاقستان) ۴۰ المورات تاسمرادوف، نایب قهرمان جام پادوبنی (ازبکستان)…۱۴- محمدرضا گرایی، نفر سوم جام نیکولاپتروف(ایران).

۶۶ کیلوگرم: ۱- فرانک استابلر، قهرمان جهان (آلمان) ۲- ریوهان سو، نایب قهرمان جهان (کره جنوبی) ۳- داوور استفانک، نفر سوم جهان (صربستان) ۴- آرتم سورکوف، نفر سوم جهان (روسیه)…۱۳- مهدی زیدوند(ایران)…۱۵- محمدعلی گرایی، نایب قهرمان آسیا(ایران).

۷۱ کیلوگرم: ۱- رسول چونایف، قهرمان جهان (آذربایجان) ۲- آرمن واردانیان، نایب قهرمان جهان (اوکراین) ۳- آدام کوراک، نفر سوم جهان (روسیه) ۴- زکریا تال روس، نفر سوم جهان (سوئد)…۶- افشین بیابانگرد، قهرمان جام تختی (ایران)…۱۰- رامین طاهری، قهرمان آسیا (ایران)

۷۵ کیلوگرم: ۱- رومن ولاسوف، قهرمان جهان (روسیه) ۲- دوژان کارتیکوف، نفر سوم جهان (قزاقستان) ۳- کیم هیون وو (کره جنوبی) ۴- مارک مادسن، نایب قهرمان جهان (دانمارک)…۸- سعید عبدولی، قهرمان جام تختی (ایران)…۱۴- پیام بویری، نفر سوم جام تختی (ایران)

۸۰ کیلوگرم: ۱-سلجوق جبی، قهرمان جهان (ترکیه) ۲- لاشا گوبادزه، نفر سوم جهان (گرجستان) ۴- یوگنی سالی یف، قهرمان جام ایوان پادوبنی (روسیه) ۴- ویکتور ساسونوفسکی، نایب قهرمان جهان (بلاروس) ۵- یوسف قادریان، نفر سوم جهان (ایران)

۸۵ کیلوگرم: ۱-ژان بلنیوک، قهرمان جهان (اوکراین) ۲- سامان طهماسبی، نفر سوم جهان (آذربایجان) ۳- داوید چاکوتادزه، نفر اول بازیهای اروپایی (روسیه) ۴- رستم آساکالوف، نایب قهرمان جهان (ازبکستان) ۵- حبیب ا… اخلاقی، نفر سوم جهان (ایران)…۱۴- مجتبی کریم فر (ایران)…۱۸-داود عابدین زاده، قهرمان جام تختی(ایران).

۹۸ کیلوگرم: ۱- آرتور آلکسانیان، قهرمان جهان (ارمنستان) ۲- قاسم رضایی، نایب قهرمان جهان (ایران) ۳- اسلام ماگومدوف، نفر سوم جهان (روسیه) ۴-دیمیتری تیمچنکو، نفر سوم جهان (اوکراین)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- رضا کایالپ، قهرمان جهان (ترکیه) ۲- میجان لوپز، نایب قهرمان جهان (کوبا) ۳- بلال ماخوف، نفر سوم جهان (روسیه) ۴- صباح شریعتی، نفر دوم بازیهای اروپایی (آذربایجان)…۸- مهدی علیاری، قهرمان آسیا (ایران)…۱۴- بهنام مهدی‌زاده، نفر سوم جام تختی (ایران)..۱۹- بشیر باباجان زاده، نفر سوم آسیا (ایران).

 

عربستان از فدراسیون ایران به AFC شکایت کرد