۲۲۹۸ مناقصه – شرکت فولاد خوزستان – کفسازی بخش توسعه جنوب سالن فولاد سازی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره : ۵۲۳۷۵۴۹۰ نوبت دوم مناقصه‌گذار : شرکت فولاد خوزستان شرح مناقصه : کفسازی بخش توسعه جنوب سالن فولاد سازی نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای مدت زمان : ۱۲ ماه مهلت اعلام آمادگی : تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ (با ارسال ایمیل به نشانی زیر) داوطلبان شرکت در […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره : ۵۲۳۷۵۴۹۰

نوبت دوم

مناقصه‌گذار : شرکت فولاد خوزستان

شرح مناقصه : کفسازی بخش توسعه جنوب سالن فولاد سازی

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

مدت زمان : ۱۲ ماه

مهلت اعلام آمادگی : تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ (با ارسال ایمیل به نشانی زیر)

داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت www.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین‌کنندگان، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطلاعات عمومی و تکمیلی خود، مستندات و مدارک لازم را پیوست نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ (پس از تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان)

تاریخ تحویل پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

نوع تضمین : ۱) ضمانت‌نامه معتبر بانکی ۲) چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فولاد خوزستان

۳) انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فولاد خوزستان

شماره حساب واریز وجه :

الف ) حساب سپهر ۰۱۰۰۳۰۴۴۵۳۰۰۱ بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز کد ۳۸۸۲

ب ) حساب سیبا ۰۱۰۲۵۱۳۱۸۶۰۰۲ بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز کد ۶۵۳۲

نشانی شرکت : اهواز کیلومتر ۱۰ جاده اهواز بندر امام، شرکت فولاد خوزستان، مدیریت: خرید خدمات و اقلام عمومی

تلفن : ۶۴۱۴-۳۲۱۳-۶۱-۰۹۸  ایمیل : AL.KAZEMI@KSC.IR

روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان