عربستان از فدراسیون ایران به AFC شکایت کرد

    فدراسیون فوتبال عربستان از فدراسیون ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد. علت این شکایت به خاطر مصاحبه‌های برخی از مسؤولان ایرانی علیه سعودی‌‌ها اعلام شده است. قرار است فدراسیون ایران نیز تا اواسط هفته جاری مستندات خود را جمع‌آوری کرده و به‌طور متقابل، از فدراسیون فوتبال عربستان به AFC شکایت کند. دو […]

 

 

فدراسیون فوتبال عربستان از فدراسیون ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد. علت این شکایت به خاطر مصاحبه‌های برخی از مسؤولان ایرانی علیه سعودی‌‌ها اعلام شده است. قرار است فدراسیون ایران نیز تا اواسط هفته جاری مستندات خود را جمع‌آوری کرده و به‌طور متقابل، از فدراسیون فوتبال عربستان به AFC شکایت کند. دو کشور تا ۲۵ اسفند وقت دارند تا برای رفع این مشکلات به توافق برسند که با این شکایت‌ها، احتمال توافق نیز بسیار کمرنگ خواهد شد.