صدور یک میلیون و ۷۳۰ هزار برگ قطعی مالیات بدون رسیدگی

صدور یک میلیون و ۷۳۰ هزار برگ قطعی مالیات بدون رسیدگی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از سال گذشته تاکنون در مجموع یک میلیون و ۷۳۰ هزار برگ قطعی مالیاتی بدون رسیدگی برای اعضای اتحادیه‌های صنفی صادر شده است. به گزارش فارس، نادرجنتی در مورد صدور برگ قطعی مالیاتی برای صاحبان مشاغل […]

صدور یک میلیون و ۷۳۰ هزار برگ قطعی مالیات بدون رسیدگی

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از سال گذشته تاکنون در مجموع یک میلیون و ۷۳۰ هزار برگ قطعی مالیاتی بدون رسیدگی برای اعضای اتحادیه‌های صنفی صادر شده است.

به گزارش فارس، نادرجنتی در مورد صدور برگ قطعی مالیاتی برای صاحبان مشاغل گفت: با اختیارات حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در انجام امور مالیاتی آنان و پیشگیری از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی، مقرر شد، مالیات صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۵ به صورت مقطوع تعیین شود.

وی با بیان این‌که در خرداد ماه امسال تعداد ۸۶۶ هزار نفر از صاحبان مشاغل که خواستار استفاده از تسهیلات دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ بودند، فرمت الکترونیکی مربوطه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کردند، افزود: از این تعداد بالغ بر ۷۵۰ هزار برگ قطعی از سوی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور بدون رسیدگی صادر و به صاحبان مشاغل مذکور ابلاغ شد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در مورد توافقات سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه‌های صنفی در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح‌کرد: برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مؤدیان، تعداد ۹۸۰ هزار برگ قطعی مالیاتی بدون رسیدگی از سوی ادارات کل امور مالیاتی صادر و به مؤدیان موضوع بند (ج) ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد که این تسهیلات قانونی مشمول کلیه افرادی که مفاد توافقنامه منعقده را پذیرفته‌اند، شده است.

جنتی خاطرنشان‌کرد: بنابراین طبق آمار از سال گذشته تاکنون سازمان امور مالیاتی کشور در مجموع یک ‌میلیون و ۷۳۰ هزار برگ قطعی مالیاتی را بدون رسیدگی برای اعضای اتحادیه‌های صنفی صادر کرده است.