تولید در لایه نفتی پارس‌جنوبی ۴,۷ میلیون بشکه‌ای شد

تولید در لایه نفتی پارس‌جنوبی ۴,۷ میلیون بشکه‌ای شد با بارگیری نهمین محموله نفت لایه نفتی پارس‌جنوبی، تولید تجمعی و صادرات نفت این میدان مشترک از مرز ۴,۷ میلیون بشکه عبور کرد. به گزارش شانا، محمدحسین‌دانش‌فر، مدیر تولید شرکت نفت فلات قاره ایران اعلام کرد: تاکنون بالغ بر ۴ میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه نفت […]

تولید در لایه نفتی پارس‌جنوبی ۴,۷ میلیون بشکه‌ای شد

با بارگیری نهمین محموله نفت لایه نفتی پارس‌جنوبی، تولید تجمعی و صادرات نفت این میدان مشترک از مرز ۴,۷ میلیون بشکه عبور کرد.

به گزارش شانا، محمدحسین‌دانش‌فر، مدیر تولید شرکت نفت فلات قاره ایران اعلام کرد: تاکنون بالغ بر ۴ میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه نفت از لایه نفتی پارس‌جنوبی برداشت شده است.

وی با اشاره به مسؤولیت شرکت نفت فلات قاره ایران در لایه نفتی پارس‌جنوبی مشتمل بر مدیریت عملیات بهرهبرداری از چاه‌ها و شناور فرآورشی FPSO کوروش و صادرات نفت خام افزود: عملیات بارگیری نهمین محموله نفت این میدان مشترک روز سهشنبه، هفتم آذرماه به پایان رسید براساس برنامهریزی به‌عمل آمده، دهمین محموله نیز هفته آخر آذرماه امسال بارگیری میشود.

 

براساس این گزارش، طرح توسعه لایه نفتی پارس‌جنوبی که تولید آزمایشی از آن ۲۹ اسفندماه پارسال آغاز شده بود، ۲۷ فروردین‌ماه امسال همزمان با افتتاح ۵ فاز پارس‌جنوبی با حضور رییس‌جمهوری افتتاح شد و مذاکرات برای پیگیری فرایند توسعه این میدان مشترک در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با شرکت‌های بینالمللی ادامه دارد.