۲۳۰۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی- نیرورسانی به تاسیسات آب و فاضلاب

آگهی مناقصه یک مرحله‌ای به روش فشرده با ارزیابی کیفی نوبت اول شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه یک مرحله‌ای به روش فشرده به شرح ذیل از طریق آگهی عمومی اقدام نماید. لذا کلیه مناقصه‌گران واجد شرایط می‌توانند به دو شیوه ذیل اسناد را دریافت نمایند:‌   ردیف […]

آگهی مناقصه یک مرحله‌ای به روش فشرده با ارزیابی کیفی

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه یک مرحله‌ای به روش فشرده به شرح ذیل از طریق آگهی عمومی اقدام نماید. لذا کلیه مناقصه‌گران واجد شرایط می‌توانند به دو شیوه ذیل اسناد را دریافت نمایند:‌

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مدت اجرا (ماه)

تضمین شرکت

در مناقصه (ریال)

قیمت اسناد

مناقصه (ریال)

محل تامین اعتبار

 

 

۱

 

نیرورسانی به تاسیسات آب و فاضلاب در شهر بوکان و سایر شهرهای استان 

۴۳۰۶۳۵۰۸۵۱۷

۳۶

۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

عمرانی و سایر منابع و سایر ابزارهای مالی 

 

۱)از تاریخ ۱۲/۰۹/۹۶ لغایت ۱۹/۰۹/۹۶ با ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی:‌ ارومیه- چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند. و برای کسب اطلاعات بیشتر در ارومیه با شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۸۰ (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند.

۲)واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه‌های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه‌گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز: ۱-عنوان مناقصه ۲-نام شرکت ۳-مدیرعامل۴-پست الکترونیکی ۵- شماره تلفن، فکس، همراه ۶- آدرس، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۶ فکس نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه‌گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه‌های احتمالی اسناد به عهده مناقصه‌گر خواهد بود. همچنین فیش‌های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه‌گران قرار نخواهد گرفت.

ضمناً مناقصه‌گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.

آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه و پاکات پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۰:۰۰صبح مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ محل ارومیه، چهار راه مخابرات، شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی دفتر قراردادها می‌باشد.

لازم بذکر است با توجه به برگزاری مناقصه بروش فشرده، اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت لاک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه لاک و مهر شده حاوی پاکات الف و ب و ج تحویل دفتر قراردادها گردد.

پس از بررسی و اعلام نتایج ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی بازرگانی، پاکات مناقصه حائزین حداقل امتیاز ارزیابی کیفی توسط کمیسیون مناقصه راس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر مورخ ۰۶/۱۰/۹۶ گشوده خواهد گردید. حضور یکی از اعضای هیات مدیره یا یک نفر نماینده با ارائه معرفی نامه معتبر از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.

انتشار نوبت اول:‌ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶

انتشار نوبت دوم:‌ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

 

شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی (سهامی خاص)