اولتیماتوم دو ماهه به اصناف برای دریافت شناسه صندوق‌های فروش

اولتیماتوم دو ماهه به اصناف برای دریافت شناسه صندوق‌های فروش اصناف فراخوان شده برای نصب و استفاده از صندوق‌های فروش طی سال‌های ۹۲ و ۹۴، مکلف به دریافت شناسه سامانه صندوق فروش طی دو ماه آینده شدند. براساس ابلاغیه اتاق اصناف‌ کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴برای نصب […]

اولتیماتوم دو ماهه به اصناف برای دریافت شناسه صندوق‌های فروش

اصناف فراخوان شده برای نصب و استفاده از صندوق‌های فروش طی سال‌های ۹۲ و ۹۴، مکلف به دریافت شناسه سامانه صندوق فروش طی دو ماه آینده شدند.

براساس ابلاغیه اتاق اصناف‌ کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴برای نصب و استفاده از صندوق‌های فروشگاهی فراخوان شده بودند، مکلف به دریافت شناسه سامانه صندوق‌های فروش تا پایان دی‌ماه سال‌جاری شدند.

به گزارش تسنیم، در این ابلاغیه تأکید شده است مؤدیان از قبل فراخوان شده از ابتدای سال ۹۷مشمول مقررات آیین‌نامه تبصره ۲ماده ۱۶۹اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۹۶)خواهند بود. در ماده ۱۵ آیین‌نامه مذکور آمده است، در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب‌های خرید و فروش به‌سازمان امور مالیاتی، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد فروش خواهد بود.

 

ماخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.