بودجه ۹۷ براساس عملکرد دستگاه‌ها به آنها تعلق می‌گیرد

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس بودجه ۹۷ براساس عملکرد دستگاه‌ها به آنها تعلق می‌گیرد یک عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس با بیان این‌که امسال بودجه براساس عملکرد دستگاه‌ها به آنها تعلق می‌گیرد، گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌ها و بخش‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند باید کارکردهایشان را در زمینه‌های مختلف ارایه […]

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس

بودجه ۹۷ براساس عملکرد دستگاه‌ها به آنها تعلق می‌گیرد

یک عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس با بیان این‌که امسال بودجه براساس عملکرد دستگاه‌ها به آنها تعلق می‌گیرد، گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌ها و بخش‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند باید کارکردهایشان را در زمینه‌های مختلف ارایه دهند و براساس کارکرد‌ها و برنامه‌هایی که ارایه می‌دهند و مبلغی که برای اجرای برنامه‌ها ارایه شده، بودجه دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، پروانه‌مافی در خصوص الزاماتی که باید در لایحه بودجه ۹۷ مورد توجه قرار گیرد، بیان‌کرد: بودجه دستگاه‌ها امسال با پیشنهاداتی که سازمان برنامه و بودجه داده است و همچنین تغییرات اساسی که در نحوه بودجه‌ریزی صورت گرفته است، با سال‌های گذشته تفاوت زیادی دارد. لذا نگاه نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه باید با این روند هماهنگ شود.

نماینده تهران افزود: در سال‌های گذشته نحوه تخصیص بودجه به این صورت بود که مثلاً یک دستگاه مبلغ مشخصی را در قالب بودجه دریافت می‌کرد و با توجه به درصدی افزایش، سنواتی بودجه دستگاه مربوط را افزایش می‌دادند و در نهایت بودجه تعیین می‌شد. اما بودجه امسال تغییرات زیادی خواهد داشت. دستگاه‌ها براساس عملکردشان بودجه دریافت خواهند کرد.

این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: این روند نیز تأثیر خودش را در نگاه نمایندگان و نفوذی که در کمیسیون تلفیق دارند خواهد گذاشت. لذا کاملاً بودجه امسال با سال‌های گذشته متفاوت است. دستگاه‌های اجرایی باید در معرفی عملکردشان و در درخواست‌هایی که برای بودجه دارند نگاهشان را کاملاً تغییر دهند و با این روند هماهنگ شوند. مجلس هم قطعاً با این روند هماهنگ خواهد شد.

وی در ادامه گفت: ما یک کشور در مسیر بحران هستیم. از یک سو گسل‌های زلزله در مناطق مختلف کشور زیاد است و از سوی دیگر سیل و سایر موارد مربوط به بحران کشور را تهدید می‌کند. لذا باید بودجه مربوط به مدیریت بحران در اولویت قرار گیرد. ما برای بحران‌هایی که پیش می‌آید و برخی از مدیران می‌گویند غافلگیر شدیم، باید از قبل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم و مطابق عملکرد و برنامه‌ای که برای مدیریت بحران داریم، به این حوزه بودجه تعلق گیرد.

 

مافی اظهارداشت: در حوزه کسب و کار و ایجاد اشتغال نیز، برنامه توسعه ششم دولت و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده که در سال یک میلیون شغل ایجاد کنند. لذا در اولویت دوم، بودجه باید به سمت ایجاد فرصت شغلی در دستگاه‌ها گرایش داشته باشد. بخش عمرانی نیز از بخش‌هایی به شمار می‌رود که در لایحه بودجه باید به آن توجه شود.