۲۳۰۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند- تکمیل اجرای پارکینگ مسکن مهر

مناقصه عمومي (يك مرحله‌اي) شماره ۱-۹ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد پروژه تکمیل اجرای پارکینگ مجاور پروژه مسکن مهر کتیوان آرمه و عملیات خاکی مجاور در مانگاه سلام واقع در فاز ۴ شهر جدید پرند، در قبال ۴۰ درصد […]

مناقصه عمومي (يك مرحله‌اي)

شماره ۱-۹

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد پروژه تکمیل اجرای پارکینگ مجاور پروژه مسکن مهر کتیوان آرمه و عملیات خاکی مجاور در مانگاه سلام واقع در فاز ۴ شهر جدید پرند، در قبال ۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه ۵ راه و ترابری و ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره ۱۳۰۴۳۹/۹۴ مورخ ۲۴/۰۶/۹۴  از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

جمع كل برآورد: ۴٫۸۱۹٫۸۲۸٫۷۰۶ ريال (براساس فهارس بهاي سال ۹۶)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ ۲۴۰٫۹۹۱٫۴۳۵ريال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است.

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ ۱۳/۰۹/۹۶  تا پايان وقت اداري ۲۰/۰۹/۹۶(به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد: تا ساعت ۱۵:۴۵ ، مورخ ۰۲/۱۰/۹۶

پ) محل تحويل اسناد: دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره)

ت) تاريخ بازگشايي پيشنهادها ۰۳/۱۰/۹۶ ، ساعت ۱۰ صبح  ( اتاق جلسات )

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند كد ۲۶۰۶ به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : ۸-۵۶۷۹۰۰۳۶-۰۲۱) 

 

                        شرکت عمران شهر جدید پرند