۲۳۰۳ فراخوان – شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان – خرید آشغالگیرهای الکترومکانیکی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران (شماره فراخوان ۱۶۰/۹۶)– نوبت اول شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد پروژه (خرید آشغالگیرهای الکترومکانیکی تاسیسات آب جنوب شرق) با شرایط ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می‌شود با در دست داشتن معرفی […]

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

(شماره فراخوان ۱۶۰/۹۶) نوبت اول

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد پروژه (خرید آشغالگیرهای الکترومکانیکی تاسیسات آب جنوب شرق) با شرایط ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می‌شود با در دست داشتن معرفی نامه نماینده و اصل فیش واریز وجه به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۵۵۱۴۲۸۵۰۰۵ بنام شرکت مهندسی مشاور تهران بوستن جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گراناز تاریخ ۱۴/۰۹/۹۶ لغایت ۲۰/۰۹/۹۶ همه روزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ به یکی از آدرس‌های زیر مراجعه نمایید.

اهواز کیانپارس خیابان سیزدهم شرقی پلاک ۱۱۰ تلفن ۳۳۹۲۷۵۸۷-۰۶۱

تهران شهرک غرب فاز ۵- خیابان سیمای ایران خیابان پنجم پلاک ۱۸۰۱ تلفن ۸۸۷۴۷۴۹۹-۰۲۱

آخرین موعد تحویل اسناد تکمیل شده، مورخ ۰۴/۱۰/۹۶ ساعت ۱۴ می‌باشد. محل تحویل اسناد به آدرس : اهواز بلوار گلستان شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ساختمان ۵ طبقه طبقه دوم اتاق ۲۰۹ می‌باشد. ضمنا در صورت نیاز می‌توانید با شماره ۳۳۳۳۶۲۲۳-۰۶۱ تماس حاصل نمایید، شرایط حاکم بر پروژه به شرح ذیل می‌باشد:

۱-کارفرما : شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

۲-دستگاه نظارت : نماینده کارفرما

۳-محل اجرای پروژه : استان خوزستان سربندر

۴-محل تامین اعتبار : عمرانی

۵-مدت اجرای کار : ۱۲ ماه

۶-تاریخ و محل بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی مناقصه‌گران : مورخ ۰۵/۱۰/۹۶ دفتر قراردادها

۷-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به میزان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد و توسط مناقصه‌گرانی که در ارزیابی کیفی پذیرفته شده و حائز حداقل امتیاز لازم جهت دعوت به مناقصه شده‌اند، در زمان تکمیل پاکات مناقصه می‌بایست ارائه گردد.

انتشار نوبت اول:  ۱۴/۹/۹۶ 

 

                                                 روابط عمومی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان