۲۳۰۳ مناقصه – موسسه جهاد نصر – خرید لوله و اتصالات upvc

    فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي خريد لوله و اتصالات UPVC وبخشی از لوله های موجدار زهکشی و انشعابات پلی اتیلن (شماره ۵۹-۹۶) ( نوبت اول) مؤسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظردارد از محل طرح‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي اقدام به برگزاري ارزیابی کیفی و مناقصه نموده و نسبت به خرید […]

 

 

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي خريد لوله و اتصالات UPVC

وبخشی از لوله های موجدار زهکشی و انشعابات پلی اتیلن (شماره ۵۹-۹۶)

( نوبت اول)

مؤسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظردارد از محل طرح‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي اقدام به برگزاري ارزیابی کیفی و مناقصه نموده و نسبت به خرید لوله و اتصالات UPVC و بخشی از لوله‌های موجدار زهکشی و انشعابات پلی اتیلن جهت پروژه‌های شبکه فرعی آبیاری و زهکشی آبادان در استان خوزستان از بين توليدكنندگان اقدام نمايد.

 

موضوع مناقصه : خريد، بارگیری، حمل و باراندازي لوله و اتصالات UPVC به اقطار ۶۳ تا ۵۰۰ میلیمتر مطابق با استانداردهاي بين‌المللي

 

زمان و محل توزيع اسناد: اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:www.setadiran.ir   تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۶ قابل دریافت است.

لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه به مناقصه‌گران از طریق سامانه انجام خواهد شد .

 

مهلت و محل تسليم اسناد : لغايت  ۴/۱۰/۱۳۹۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار :  تهران، خيابان وليعصر، پائين‌ترازميدان ونك، روبروي بانك ملت، كوچه هفتم، خيابان شمس لاهيجاني (نیلوسابق) ، شماره دو، بلوك شمالي ، طبقه ۲ ، دبیرخانه کمیسیون مناقصات،  تلفن : ۸۸۱۹۲۸۸۴

 

زمان و محل بازگشايي اسناد :  اسناد  در روز سه‌شنبه مورخ  ۵/۱۰/۱۳۹۶ در موسسه جهاد نصر گشوده خواهد شد.

 

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات  www.iets.mporg.ir – سايت موسسه www.jahadnasr.com سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.