واگذاری ۳ شرکت بیمه دولتی را با جدیت پیگیری می‌کنیم

وزیر اقتصاد و دارایی واگذاری ۳ شرکت بیمه دولتی را با جدیت پیگیری می‌کنیم وزیر اقتصاد و دارایی بر لزوم افزایش سهم بیمه‌های زندگی تأکیدکرد و گفت: واگذاری ۳ شرکت بیمه دولتی را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. به گزارش مهر، مسعودکرباسیان در بیست‌وچهارمین همایش بیمه و توسعه گفت: کشورهایی که به حد مناسبی از […]

وزیر اقتصاد و دارایی

واگذاری ۳ شرکت بیمه دولتی را با جدیت پیگیری می‌کنیم

وزیر اقتصاد و دارایی بر لزوم افزایش سهم بیمه‌های زندگی تأکیدکرد و گفت: واگذاری ۳ شرکت بیمه دولتی را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، مسعودکرباسیان در بیست‌وچهارمین همایش بیمه و توسعه گفت: کشورهایی که به حد مناسبی از رشد اقتصادی رسیده‌اند، بیمه نقش مؤثری در اقتصاد آنها داشته و در زندگی و کسب‌وکار مردم مؤثرتر است. به خصوص این‌که در ثبات و آرامش اقتصادی بسیار تأثیر دارد.

وی ادامه‌داد: اکنون که قرار است سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش یابد، بیمه از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، ابتدا تاب‌آوری اقتصاد ملی که کاهش آسیب‌پذیری است، رخ می‌دهد؛ افزود: مقام‌معظم‌رهبری به اقتصاد امن اشاره فرمودند که نیاز به تعریف در بخش‌های مختلف دارد ولی بیمه در این زمینه بسیار مهم است.

وی تصریح‌کرد: بیمه خصوصاً در رخدادهای حوزه معادن، حوادث طبیعی، حوادث حمل و نقل مهم است. مجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها باید به این موضوع توجه کنند. البته بانک‌ها و بیمه‌ها به زلزله اخیر کمک کردند ولی مصیبت برجای خود بود.

کرباسیان گفت: بیمه باید نفوذ بیش‌تری در زندگی مردم داشته باشد. خصوصاً در حوزه مدیریت ریسک و خطر. در کنار مسؤولیت ریسک که فرد و سرمایه‌گذار را حفاظت می‌کند. در زلزله چند روز گذشته کرمان حادثه جانی نداشتیم و بیش‌تر مالی بود.

وی بیان‌کرد: متأسفانه سهم ما در بیمه زندگی کم است. در برنامه ششم سهم بیمه‌های زندگی باید به ۲۰ درصد حق بیمه‌های تولیدی برسد اما این سهم هم‌اکنون بسیار کم‌تر از هدفگذاری انجام شده است.

 

کرباسیان گفت: اکنون دولت ۳ شرکت بیمه در اختیار دارد که برنامه واگذاری آنها را در دستور کار داریم. ما خصوصی‌سازی را با جدیت در دستور کار داریم و واگذاری زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد در اولویت است.