۲۳۰۴ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – تامین آب شرب

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران  مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت اول سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد تامین آب شرب خود را به ظرفیت فعلی ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز طبق استاندارد (موسسه ملی استاندارد و وزارت نیرو) با قرارداد خرید تضمینی آب با مشخصات و شرایط کلی قید شده در […]

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران  مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد تامین آب شرب خود را به ظرفیت فعلی ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز طبق استاندارد (موسسه ملی استاندارد و وزارت نیرو) با قرارداد خرید تضمینی آب با مشخصات و شرایط کلی قید شده در اسناد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی، بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (شخصیت حقوقی) که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

موضوع مناقصه: خرید تضمینی آب شرب

 نام دستگاه مناقصه‌گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی  چابهار.

نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: چابهار – سازمان منطقه آزاد تجاری  صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره ۱

تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۲۰/۹/۹۶ لغایت ۲۷/۹/۹۶

آخرين مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت  ۳۰/۱۴ روز شنبه مورخ  ۹/۱۰/۹۶

محل دريافت وتحويل اسناد: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری   صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره ۲  واحد دبیرخانه

محل و تاریخ بازگشايي پيشنهادها: روز یکشنبه مورخ  ۱۰/۱۰/۹۶  رأس ساعت  ۱۴:۳۰ در دفتر معاونت توسعه مدیریت.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : مبلغ  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال به حساب جاری ۰۲۰۰۱۲۰۰۶۲۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار .

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی پاکات، سرمایه‌گذاران واجد شرایط که امتیاز حد نصاب (۶۵ ) در اسناد ارزیابی کیفی کسب نموده‌اند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت ،

سرمایه‌گذاران بایستی در تاريخ‌هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.

 جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌های : ۳۵۳۱۲۳۲۶-۰۵۴ تماس حاصل فرمائيد.

                                                               سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار