۲۳۰۴ مزایده – شرکت مخابرات ایران منطقه ایلام – فروش املاک و مستغلات

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵/۹۶ نوبت دوم مزایده‌گذار: شرکت مخابرات ایران- منطقه ایلام موضوع مزایده: فروش املاک و مستغلات شرکت مخابرات ایران (منطقه ایلام) بشرح جدول ذیل: تاریخ خرید اسناد مزایده: ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ لغایت ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت ۱۶:۰۰روز شنبه مورخ ۰۲/۱۰/۹۶ تاریخ بازگشائی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۳/۱۰/۹۶ […]

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵/۹۶

نوبت دوم

مزایده‌گذار: شرکت مخابرات ایران- منطقه ایلام

موضوع مزایده: فروش املاک و مستغلات شرکت مخابرات ایران (منطقه ایلام) بشرح جدول ذیل:

تاریخ خرید اسناد مزایده: ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ لغایت ۲۲/۰۹/۱۳۹۶

آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت ۱۶:۰۰روز شنبه مورخ ۰۲/۱۰/۹۶

تاریخ بازگشائی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۳/۱۰/۹۶ در سالن جلسات مخابرات منطقه ایلام

بهای اوراق مزایده: ۳۰۰٫۰۰۰ ريال واریز به حساب سیبا شماره ۰۱۰۶۰۷۰۰۳۱۰۰۷ بانک ملی

مبلغ ­و نوع­ تضمین شرکت­ در مزایده: مبلغ ضمانت‌نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه کارشناسی اعلام شده در جدول ­ذیل، و نوع تضمین بصورت ضمانت‌نامه بانکی ­معتبر یا واریز وجه نقد یا چک بانکی رمزدار یا چک تضمین شده.

محل خرید اسناد: ایلام- خ آیت ا… حیدری-ساختمان مرکزی مخابرات- طبقه اول- اتاق ۲۱۸ واحد تدارکات و پشتیبانی

محل تحویل پاکت‌های­مزایده:ایلام-خ آیت ا… حیدری-ساختمان مرکزی مخابرات- اداره بازرسی مخابرات منطقه ایلام 

مدیر پروژه: واحد تدارکات و پشتیبانی     تلفن: ۳۳۳۸۱۴۵۶-۰۹۱۸۸۴۱۰۶۱۲   

به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء و مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادیی که پس از انقضاء مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمانت‌نامه بانکی تضمین شرکت در مزایده در پاکت الف و کلیه اوراق مزایده پس از مهر و امضاء در پاکت ب و برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج و هر سه پاکت در پاکت اصلی لاک و مهر تحویل اداره بازرسی مخابرات ایران (منطقه ایلام) نمایید.

مخابرات ایران (منطقه ایلام) در رد یا قبول یک یا کلیه، پیشنهاد واصله مختار است.

مبلغ فروش بر اساس شرایط مزایده پیوست شماره (۱) دریافت می‌شود.

مزایده مذکور ۱۱ برگ مشخصات پیوست شماره (۱) دارد که ضمیمه پیش نویس قرارداد است که مهر و امضاء کلیه اوراق الزامی است در صورت عدم مهر و امضاء صاحبان مجاز از دور رقابت­ شرکت ­در مزایده ­حذف می‌گردد.

** هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

فاکس: ۰۸۴۳۳۳۳۷۱۱۸

ضمناً اسناد مزایده در سایت‌های ذیل قابل دریافت می‌باشد.

ردیف

نام ملک

آدرس

پلاک ثبتی

عرصه

اعیان

قیمت کارشناسی پایه (به ريال)

۱

زمین جنب ماهواره

میدان مخابرات-بلوار نماز بعد از پست گاز

سند ندارد-(قرارداد واگذاری دارد)

m2 56/3434

**

۱۰٫۹۹۰٫۵۹۲٫۰۰۰

 ( شرایط فروش)

ارزش ملک

در صورت پرداخت نقدی

حصه نقدی

اقساط مابقی ثمن المعامله

۱۰٫۹۹۰٫۵۹۲٫۰۰۰

۱۵% تخفیف

۴۰% قیمت پیشنهادی

اقساط۱۸ ماهه بصورت مساوی

۵۰% قیمت پیشنهادی

اقساط۲۴ ماهه بصورت مساوی

آدرس اینترنتی :                                                 www.iets-mporg.ir                      

                                                                   www.irantelecom.ir

www.ilam – telecom.ir

 

شرکت مخابرات ایران- منطقه ایلام