۲۳۰۴ مناقصه – شهرداری زاهدان – بازسازی میدان ها

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله‌­اي نوبت دوم شهرداری زاهدان در نظر دارد نسبت به شناسایی و گزینش پیمانکار ذیصلاح جهت پروژه های مشروحه زیر اقدام نماید. از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه  دعوت می­شود از تاریخ ۱۲/۰۹/۹۶ تا ۲۱/۰۹/۹۶درخواست کتبی خود را جهت دریافت اسناد ارسال نمایند. ·مناقصه­‌گزار: شهرداری […]

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله‌­اي

نوبت دوم

شهرداری زاهدان در نظر دارد نسبت به شناسایی و گزینش پیمانکار ذیصلاح جهت پروژه های مشروحه زیر اقدام نماید. از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه  دعوت می­شود از تاریخ ۱۲/۰۹/۹۶ تا ۲۱/۰۹/۹۶درخواست کتبی خود را جهت دریافت اسناد ارسال نمایند.

·مناقصه­‌گزار: شهرداری زاهدان به نشاني زاهدان خیابان آزادی شهرداری زاهدان- شماره تلفن  ۷-۳۳۲۲۴۰۶۴-۰۵۴

موضوع

برآورد اولیه به عدد (ریال)

فهرست بهاء مبنای برآورد سال ۱۳۹۶

مدت اجرا

مبلغ تضمین (ریال)

آدرس

بازسازی میدان مشاهیر

۳,۷۵۲,۲۸۴,۷۸۹

ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی

شش ماه

۰۰۰,۰۰۰,۱۸۸

تقاطع بلوار بهداشت و خرمشهر

بهسازی میدان امام خمینی

۶،۹۲۷،۹۲۵،۲۱۶

ابنیه، انتقال و توزیع آب روستایی، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی

شش ماه

۰۰۰,۰۰۰,۳۵۰

ابتدای بلوار یادگار امام خمینی

· مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بايد به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد. ۱-ضمانت­نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما (مطابق کار برگ شماره يك پيوست اسناد مناقصه) همراه با اسناد مناقصه در پاكت( الف) به دستگاه مناقصه ­گزار تسليم شود. تاريخ اخذ ضمانت‌نامه معتبر بانكي از تاريخ آخرين مهلت فروش اسناد تا تاريخ تسليم پيشنهادات در نظر گرفته شود. مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. ۲- واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۲۹۹۰۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه مرکزی زاهدان.

·میزان پیش­­ پرداخت: ميزان پيش پرداخت حداكثر ۲۰ درصد مبلغ اوليه پيمان مي­باشد كه نحوه پرداخت اقساط آن و نيز بازپرداخت آن مطابق آيين­ نامه تضمين معاملات دولتي به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ﻫ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هيأت وزيران انجام خواهد گرفت.

· نحوه دریافت اسناد مناقصه: پس از واریز مبلغ ۰۰۰,۵۰۰ ریال به حساب  شماره ۰۱۰۳۷۳۸۰۳۷۰۰۸ بانك ملي به نام درآمد شهرداري زاهدان و با درخواست کتبی به معاونت فنی و عمرانی شهرداری زاهدان و درج پست الکترونیک در نامه درخواست، به یکی از صورت­های زیر، از تاریخ ۱۲/۰۹/۹۶ تا ۲۱/۰۹/۹۶ اسناد تحويل می­شود:

۱-در صورت درخواست متقاضی برای دریافت از طریق پست الکترونیکی، اسناد به صورت فایل zip شده و pdf برای متقاضی ارسال می­شود.

۲-در صورت مراجعه حضوری متقاضی برای دریافت اسناد به نشاني زاهدان-خيابان اميرالمونين مجتمع طبقاتي سعدي -معاونت فنی و عمرانی شهرداری زاهدان، واحد پیمان و رسیدگی، اسناد ارائه می­گردد.

تلفن: ۳۳۲۱۵۳۴۷ ۳۳۲۲۱۴۶۸ ۰۵۴(پاسخگویی به سوالات و ابهامات نیز در همین محل انجام می­گیرد).

·زمان و مكان تحویل اسناد تکمیل و لاك و مهر شده:

تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۲۷/۰۹/۹۶به دبیر خانه شهرداری مرکز زاهدان واقع در خيابان آزادي تحويل گردد.

· زمان و مكان بازگشایی پاکات:

جلسه بازگشایی پاکات ارسالی روز سه شنبه مورخ ۲۸/۰۹/۹۶راس ساعت ۱۰ صبح پاکات مناقصه بازسازی میدان مشاهیر و ساعت ۱۲ ظهر پاکات مناقصه بهسازی میدان امام خمینی دركميسيون مناقصه باز و خوانده مي شود، حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان درجلسه افتتاح و قرائت پيشنهادهاي مالي آزاد است.محل بازگشایی پاکات دفتر معاون فنی و عمرانی شهرداری واقع در خیابان امیرالمومنین پارکینگ طبقاتی سعدی می­باشد.

· به پیشنهادات بدون سپرده شرکت در مناقصه، مبهم، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.