۲۳۰۵ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – تامین آب شرب

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد تامین آب شرب خود را به ظرفیت فعلی ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز طبق استاندارد (موسسه ملی استاندارد و وزارت نیرو) با قرارداد خرید تضمینی آب با مشخصات و شرایط کلی قید شده در اسناد، از […]

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد تامین آب شرب خود را به ظرفیت فعلی ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز طبق استاندارد (موسسه ملی استاندارد و وزارت نیرو) با قرارداد خرید تضمینی آب با مشخصات و شرایط کلی قید شده در اسناد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی، بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (شخصیت حقوقی) که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

موضوع مناقصه: خرید تضمینی آب شرب

نام دستگاه مناقصه‌گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار.

نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: چابهار – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره ۱

تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۲۰/۹/۹۶ لغایت ۲۷/۹/۹۶

آخرين مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه مورخ ۹/۱۰/۹۶

محل دريافت وتحويل اسناد: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره ۲واحد دبیرخانه

محل و تاریخ بازگشايي پيشنهادها: روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۰/۹۶ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در دفتر معاونت توسعه مدیریت.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال به حساب جاری ۰۲۰۰۱۲۰۰۶۲۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار.

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی پاکات، سرمایه‌گذاران واجد شرایط که امتیاز حد نصاب (۶۵ ) در اسناد ارزیابی کیفی کسب نموده‌اند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت ،

سرمایه‌گذاران بایستی در تاريخ‌هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌های : ۳۵۳۱۲۳۲۶-۰۵۴ تماس حاصل فرمائيد.

 

                                                               سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار