الگوی بانکداری اسلامی تحت نظارت مشترک علمای شیعه و أهل سنت قابل تعمیم به جهان اسلام است

مدیرعامل بانک انصار الگوی بانکداری اسلامی تحت نظارت مشترک علمای شیعه و أهل سنت قابل تعمیم به جهان اسلام است آیت‌ا…ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار طی سخنانی در همایش گفتمان‌ وحدت، توسعه بانکداری اسلامی و اقتصادمقاومتی که در بندرعباس برگزار شد، با اشاره به جایگاه بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی مبتنی بر موازین شرعی، گفت: این […]

مدیرعامل بانک انصار

الگوی بانکداری اسلامی تحت نظارت مشترک علمای شیعه و أهل سنت قابل تعمیم به جهان اسلام است

آیت‌ا…ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار طی سخنانی در همایش گفتمان‌ وحدت، توسعه بانکداری اسلامی و اقتصادمقاومتی که در بندرعباس برگزار شد، با اشاره به جایگاه بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی مبتنی بر موازین شرعی، گفت: این واقعیت که بانک‌های‌ اسلامی در جریان رکود اقتصادی بزرگی که بانک‌های آمریکایی به جهان تحمیل کردند، آسیب ندیدند، مایه سربلندی ما مسلمانان است.

 

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و تبلیغات بانک انصار، ابراهیمی با تشریح جایگاه بانک انصار در شبکه بانکی کشور و مزیت‌های رقابتی آن تصریح‌کرد: پیشتازی بانک انصار در به‌کارگیری فناوری‌های‌نوین بانکی، پیشگامی در حوزه قرض‌الحسنه در میان بانک‌های جهان اسلام، اهتمام و اقدام جدی در تحقق و استقرار اقتصادمقاومتی، پیاده‌سازی عقوداسلامی و انطباق عملیات بانکی مبتنی بر موازین شریعت، انجام مسؤولیت‌های اجتماعی بانک، کمک به اشتغال جوانان و کم بضاعتان، کسب پی‌درپی مقام نخست سلامت اداری کشور، احراز رتبه نخست بانکداری اسلامی در بین بانک‌های کشور، بالا‌ترین جایگاه سودآوری در شبکه بانکی و شفافیت اطلاعات در بازار بورس، از جمله مزیت‌های رقابتی بانک انصار در وضعیت جاری شبکه بانکی کشور است.