۲۳۰۵ مناقصه – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – خرید و نصب دستگاه تابلوهای توزیع برق

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۸۷/۹۶ نوبت دوم موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید و نصب ۹ دستگاه تابلوهای توزیع برق خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید. ۱-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه: استان البرز –کرج-  حصارک – سه راه پست خانه […]

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۸۷/۹۶

نوبت دوم

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید و نصب ۹ دستگاه تابلوهای توزیع برق خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید.

۱-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه: استان البرز کرج-  حصارک سه راه پست خانه – موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی . اتاق جلسات امور قراردادها و دبیرخانه‌ی کمیسیون معاملات می‌باشد.

۲-شماره تلفن موسسه : ۳۴۵۷۰۰۳۸ الی ۴۶ و ۳۵۵۵۲۱۹۴ -۰۲۶

۳-موضوع مناقصه: خرید و نصب ۹ دستگاه تابلوهای توزیع برق

۴-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي‌باشد.

۵- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از مورخ ۱۴/۰۹/۹۶ روز سه‌شنبه لغایت مورخ ۰۲/۱۰/۹۶ روز شنبه می‌باشد.

۶-مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات : از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۶ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري مورخ ۰۲/۱۰/۹۶روز شنبه می‌باشد.

۷-زمان بازگشایی پاکت در مرحله‌ی اول مناقصه: مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ روز یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰ می‌باشد.