افزایش کیفیت خدمات درپی رقابت‌پذیری جایگاه‌های سوخت استان مرکزی

افزایش کیفیت خدمات درپی رقابت‌پذیری جایگاه‌های سوخت استان مرکزی نهمین نشست تبیین سیاست‌های راهبردی طرح شرکت‌های صاحب نشان تجاری با حضور جمعی از رانندگان تک پیمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه استان مرکزی برگزار شد. به گزارش مناقصه مزایده حسین نجمی معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه […]

افزایش کیفیت خدمات درپی رقابت‌پذیری جایگاه‌های سوخت استان مرکزی

نهمین نشست تبیین سیاست‌های راهبردی طرح شرکت‌های صاحب نشان تجاری با حضور جمعی از رانندگان تک پیمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش مناقصه مزایده حسین نجمی معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه استان مرکزی براساس اطلاعیه‌های صادره از طرف مدیریت‌های ستادی به تشریح طرح فوق پرداخت و از ناوگان حمل و نقل خواست با تعامل هرچه بیش‌تر به عنوان یکی از ضلع‌های مهم با شرکت همکاری نمایند.

وی اجرای طرح استفاده از شرکت‌های دارای نشان تجاری را گام مؤثری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت : با رقابت‌پذیری بیش‌تر در سطح جایگاه‌ها و مجاری عرضه قطعاً کیفیت خدمات نیز افزایش خواهد یافت.

در ادامه گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه استان مرکزی به وظیفه نظارتی شرکت اشاره کرد و گفت: در این زمینه مسؤولیت نظارتی همانند گذشته بر عملکرد حمل و نقل و تأمین سوخت جایگاه‌ها به قوت خود باقی است و با تدابیر اندیشیده شده و طبق دستوالعمل‌های صادره از ستاد هیچ گونه خللی در اجرای فعالیت‌ها برای هیچ صنفی از جمله ناوگان حمل و نقل تک‌پیمان به وجود نخواهد آمد.

وی ادامه داد: پیرو درخواست واصله از سوی نمایندگان شرکت‌های تک پیمان و طرح موضوع در جلسات متعدد منطقه و موافقت مسؤولین ستادی در خصوص فرآورده‌های بنزین و نفتگاز ارسالی از طرف شرکت‌های صاحب نشان هیچ محدودیتی در جهت حمل فرآورده توسط رانندگان تک‌پیمان نبوده و کمافی‌السابق رانندگان تک پیمان می‌توانند فرآورده‌های مورد نظر خود را توسط شرکت‌های حمل و نقل طرف قرارداد با شرکت بوده و ناوگان دیگری برای تأمین سوخت جایگاه‌ها و یا منابع انسانی دیگر استفاده نخواهد کرد.

گیتی‌منش در پایان گفت: شرکت‌های دارای نشان تجاری براساس تعرفه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه استان مرکزی نسبت به پرداخت کرایه به پیمانکاران تک پیمان اقدام خواهد کرد.