۱۸۵۳ فراخوان – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- تعریض قطعه محور گزدراز

آگهی فراخوان عمومي مناقصه (نوبت اول) مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                       نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه‌ها/اداره نظارت بر راه هاي اصلي و فرعي و اداره نظارت بر ساخت راه‌هاي روستايي رديف شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد تقريبي «ريال» تضمين «ريال» نوع […]

آگهی فراخوان عمومي مناقصه

(نوبت اول)

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                      

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه‌ها/اداره نظارت بر راه هاي اصلي و فرعي و اداره نظارت بر ساخت راه‌هاي روستايي

رديف

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد تقريبي

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش پاكات

۱

۴/۹۵

 

تعريض قطعه اول محور گزدراز چاه حسين جمال

۲۱٫۸۸۲٫۱۴۱٫۱۸۷

۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بانكي

۹۵٫۰۲٫۱۱

تا

۹۵٫۰۲٫۱۳

۹۵٫۰۲٫۲۵

تا ساعت ۹ صبح

۹۵٫۰۲٫۲۵

ساعت ۱۰ صبح

۲

۵/۹۵

راه دسترسي به دانشگاه آزاد دلوار

۲٫۴۷۲٫۲۲۰٫۷۴۷

۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

بانكي

۹۵٫۰۲٫۱۱

تا

۹۵٫۰۲٫۱۳

۹۵٫۰۲٫۲۵

تا ساعت ۹ صبح

۹۵٫۰۲٫۲۵

ساعت ۱۰ صبح

 ·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل –ساختمان شماره۲

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

  داشتن گواهي احراز رتبه ۵ راه و ترابري براي رديف ۱ و ۲

·   مهلت تحويل اسناد تا  ساعت ۹ صبح مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۵ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.