۱۸۵۳ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی اراک- اجاره سه باب مغازه

                         آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای – اجاره سه باب مغازه                 مزایده شماره ۱- ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد سه باب مغازه واقع در کلینیک امام رضا (ع) اراک را از طریق مزایده به صورت اجاره  به واجدان شرایط اعم […]

                         آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای اجاره سه باب مغازه                

مزایده شماره ۱- ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد سه باب مغازه واقع در کلینیک امام رضا (ع) اراک را از طریق مزایده به صورت اجاره  به واجدان شرایط اعم از حقيقي و حقوقي داراي مجوز قانوني با فعاليت ترجیحاً مرتبط با وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی (خدماتي. اداري. بازرگاني و بهداشتي) واگذار نماید.  

مهلت خرید اسناد: ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۸از مورخ ۱ لغایت ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰  ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مزایده: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵

میزان سپرده شرکت درمزایده: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰  بانک رفاه کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک  به ترتیب برای ۱- مغازه ۵۳ متری ۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال ۲- مغازه ۳۰متری وسط ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال ۳- مغازه ۳۰متری جنب درب ورودی  کلینیک ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: جهت خرید اسناد مزایده به آدرس اراک خیابان شهید شیرودی، کلینیک امام رضا (ع) امور مالی  و جهت تحویل پیشنهاد به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۷ ساعت ۹  صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی) حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.

 

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک