شماره سیناکارت دائمی شد

شماره سیناکارت دائمی شد در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و به منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکی، قابلیت جدیدی در زمینه صدور کارت بانکی در بانک سینا فراهم شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، با این قابلیت مشتریان می‌توانند در صورت مفقودی، انقضای کارت یا مواردی که منجر به مخدوش شدن کارت […]

شماره سیناکارت دائمی شد

در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و به منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکی، قابلیت جدیدی در زمینه صدور کارت بانکی در بانک سینا فراهم شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، با این قابلیت مشتریان می‌توانند در صورت مفقودی، انقضای کارت یا مواردی که منجر به مخدوش شدن کارت شود در صورت تمایل، سینا کارت جدید را با همان شماره قبلی دریافت کنند.

این امکان برای کارت‌های نقدی و خرید بانک سینا امکان‌پذیر شده که در تسهیل انجام خدمات بانکی هموطنان مؤثر است.

 

توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در کنار ارتقای کیفیت این خدمات جزو استراتژی‌های بانک سینا است که در سال‌های اخیر با جدیت دنبال شده است.