۱۸۵۳مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد- خرید لوله فولادی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۹۴ نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد لوله مورد نیاز پروژه آبرسانی لوداب را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دارای پروانه فعالیت دعوت می‌گردد با مراجعه به سایت این شرکت به نشانی  WWW.abfar-kb.ir و واریز […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۹۴

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد لوله مورد نیاز پروژه آبرسانی لوداب را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خریداری

نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دارای پروانه فعالیت دعوت می‌گردد با مراجعه به سایت این شرکت به نشانی  WWW.abfar-kb.ir و واریز مبلغ 

یک میلیون ریال به حساب شماره ۲۱۶۵۲۱۴۰۵۵۰۰۷ بانک کشاورزی شعبه مطهری یاسوج به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نسبت به خرید اسناد

اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل تامین اعتبار مالی

مدت اجرا

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ ضمانتنامه معتبربانکی شرکت در فرایند ارجاع کار  (ریال)

۱

 

 

 

خرید لوله فولادی۱۰ اینچ به ضخامت ۳۵/۶ میلیمتر بطول ۱۰۰۰۰ متر(شاخه ۱۲ متری) با پوشش داخلی سندپلاست و اپوکسی به ضخامت ۴۰۰ میکرون  وحمل و تخلیه پای کار به آدرس یاسوج – لوداب

 

بویر احمد -لوداب

 

 

 

از اعتبارات طرحهای عمرانی

۲ ماه

۹۵۲۷۱۰۵۰۰۰

 

 

 

۴۷۶۳۵۵۲۵۰

 

 

 

 

 

 

۱-تاریخ دریافت اسناد: تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۳

۲- تاریخ تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵

۳- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۶

      ۴-   بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می‌گیرد.   

۵- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت: سه ماه شمسی

۶- هزینه حمل و تخلیه لوله تا پای کار (لوداب) و هزینه بازرسی توسط بازرس منتخب شرکت آّب و فاضلاب به عهده برنده مناقصه می باشد .

۷-به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مخدوش، مبهم، مشروط ، فاقد ضمانتنامه و فاقد لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل

شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.

۹- هزینه درج دو نوبت تجدید آگهی ودو نوبت آگهی قبلی و اصلاحات احتمالی بعهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۰- متن این آگهی در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به آدرسWWW.abfar-kb.ir و سایت ملی مناقصات iets.mporg.ir درج گردیده است

جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن ۳۳۲۴۵۰۲۶-۰۷۴ مهندس شهرخ پور تماس حاصل فرمائید.

  اداره امور قراردادها شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

انتشار نوبت اول : ۹۵٫۰۲٫۰۸

انتشار نوبت دوم : ۹۵٫۰۲٫۰۹