جزییات بودجه سال ۹۷ کل کشور

جزییات بودجه سال ۹۷ کل کشور رییس‌جمهوری لایحه بودجه۱۱ میلیون و ۹۴۹هزار میلیارد ریالی کل کشور را تقدیم مجلس‌شورای‌اسلامی کرد. به گزارش مهر، بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و […]

جزییات بودجه سال ۹۷ کل کشور

رییس‌جمهوری لایحه بودجه۱۱ میلیون و ۹۴۹هزار میلیارد ریالی کل کشور را تقدیم مجلس‌شورای‌اسلامی کرد.

به گزارش مهر، بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر ۴ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۸۹۱ میلیون  ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۵۶۸هزار و ۶۲۰ میلیارد و ۸۹۱ میلیون ریال

 

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر۸ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال