ضرورت همکاری سازمان‌های دولتی با اتاق‌ها برای راستی‌آزمایی استفاده از کارت بازرگانی

رییس اتاق آبادان مطرح کرد ضرورت همکاری سازمان‌های دولتی با اتاق‌ها برای راستی‌آزمایی استفاده از کارت بازرگانی رییس اتاق آبادان گفت: همکاری ‌و هماهنگی سازمان صنعت، معدن ‌و تجارت، اداره کل امور مالیاتی و اداره کل گمرک استان خوزستان با اتاق‌های بازرگانی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی ضروری است. به گزارش مناقصه‌مزایده […]

رییس اتاق آبادان مطرح کرد

ضرورت همکاری سازمان‌های دولتی با اتاق‌ها برای راستی‌آزمایی استفاده از کارت بازرگانی

رییس اتاق آبادان گفت: همکاری ‌و هماهنگی سازمان صنعت، معدن ‌و تجارت، اداره کل امور مالیاتی و اداره کل گمرک استان خوزستان با اتاق‌های بازرگانی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی ضروری است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران سومین جلسه کمیته پایش کارت‌های بازرگانی استان خوزستان با حضور هیأت رییسه اتاق‌های اهواز و خرمشهر، سازمان صنعت‌ و معدن استان و رؤسای سازمان صنعت‌ و معدن شهرهای آبادان و خرمشهر، رییس اداره کل گمرکات، رییس ثبت اسناد و رییس امور مالیاتی آبادان در محل اتاق آبادان برگزار شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در این نشست تأکید‌ کرد: برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی، یکپارچه بودن سامانه صدور کارت هوشمند بازرگانی با همکاری و هماهنگی بیش‌تر سازمان صنعت، معدن ‌و تجارت، اداره کل امور مالیاتی و اداره کل گمرک استان خوزستان با اتاق‌های بازرگانی ضروری است.

 مسعودخیاط‌زاده افزود: برخی از دارندگان کارت‌های بازرگانی که مستقیماً در امور تجارت فعالیت نمی‌کنند با واگذاری کارت‌های خود به افراد سودجو و عموماً واسطه‌گر در پایان سال مالی با بدهی سنگین مالیاتی بابت واگذاری کارت خود به دیگران مواجه می‌شوند.

وی ادامه‌داد: اتاق آبادان با اطلاع‌رسانی دقیق و منظم و دیگر اقدامات مؤثر موفق شد تا حدود زیادی از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کند. این اقدامات درصورتی مؤثرتر واقع خواهد شد که دیگر نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان صنعت‌ و معدن، اداره کل گمرک و اداره کل امور مالیاتی خوزستان نیز به شکل منسجم و برنامه‌ریزی شده وارد عمل شوند تا دارندگان کارت‌های بازرگانی بدانند کارت‌هایی که در اختیار دارند چه امتیازات واقعی و قانونی برای آنها خواهد داشت.

خیاط‌زاده با تأکید بر لزوم استیفای حقوق دولت افزود: واقع‌نگری و راست آزمایی دراستفاده از کارت‌های بازرگانی در جهت کمک به درآمدهای واقعی و به حق دولت است که ما به عنوان بخش خصوصی باید حقوق، منافع و عدالت ملی را در نظر گرفته و اجازه ندهیم واسطه‌گران سودجو با استفاده غیرمتعارف از کارت‌های بازرگانی و ضعف در نظارت بر قوانین تجاری به ویژه واردات؛ ضمن برخورداری از معافیت‌های مربوطه، هزینه‌های هنگفتی بر دوش کسانی بگذارند که ناآگاهانه کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرارداده‌اند.

رییس اتاق آبادان پیشنهاد کرد برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده‌های احتمالی از این پس متقاضیان کارت‌های بازرگانی صورتحساب جاری یک ساله ‌خود را ارایه دهند. ضمن آن‌که کارت‌ بازرگانی فرد متقاضی مورد تأیید اتاق بازرگانی و سازمان صنعت ‌و معدن قرار بگیرد.