موجودات ریز ساکن اقیانوس اشیای پلاستیکی را خرد می‌کنند

موجودات ریز ساکن اقیانوس اشیای پلاستیکی را خرد می‌کنند محققان دانشگاه پلیموت انگلیس دریافتند پلانکتون‌های ساکن اقیانوس قادرند یک کیسه پلاستیکی را به ۱٫۷۵ میلیون قطعه بسیار کوچک تبدیل کنند. به گزارش ایرنا، محققان یک کیسه پلاستیکی را در اختیار نوعی پلانکتون ساکن آب‌های شمالی اروپا موسوم به Orchestia gammarellus قراردادند و دریافتند این موجودات […]

موجودات ریز ساکن اقیانوس اشیای پلاستیکی را خرد می‌کنند

محققان دانشگاه پلیموت انگلیس دریافتند پلانکتون‌های ساکن اقیانوس قادرند یک کیسه پلاستیکی را به ۱٫۷۵ میلیون قطعه بسیار کوچک تبدیل کنند.

به گزارش ایرنا، محققان یک کیسه پلاستیکی را در اختیار نوعی پلانکتون ساکن آب‌های شمالی اروپا موسوم به Orchestia gammarellus قراردادند و دریافتند این موجودات قادرند در زمانی بسیار کوتاه و با سرعت بسیار زیاد یک کیسه پلاستیکی را به قطعات بسیار ریزی خرد کنند. البته این اقدام موجب حذف پلاستیک از محیط نمی‌شود بلکه تنها آن را به قطعات بسیار زیر تبدیل می‌کند.

هدف محققان از انجام این تحقیقات بررسی تأثیر وجود لایه‌ای از مواد زیستی در سطح اقیانوس بر سرعت تجزیه پلاستیک در محیط بود. در نتیجه این تحقیقات مشخص شد ارگانیسم‌‌‌‌ها در حضور یک لایه از مواد زیستی در سطح اقیانوس قادرند پلاستیک را با سرعت بیش‌تری تجزیه کنند.

براساس تخمین محققان سالانه حدود ۱۲۰ میلیون تن کیسه پلاستیکی در جهان تولید می‌شود و این کیسه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلودگی در محیط‌زیست محسوب می‌شوند.

براساس تحقیقات پیشین بسیاری از گونه‌های ساکن دریا و خشکی ضایعات پلاستیکی را با غذا اشتباه می‌گیرند.

 

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه marine Pollution Bulletin منتشر شده است.