پیش‌بینی بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی در بازسازی شبکه آبرسانی

پیش‌بینی بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی در بازسازی شبکه آبرسانی مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: مصرف متوسط یک خانوار تهرانی حدود ۲۰ متر مکعب در ماه است که با کاهش ۱۰درصدی مصرف آب، معادل ۱۲۰ میلیون مترمکعب که مصرف سالانه دو استان است، صرفه‌جویی خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پاون، محمدپرورش بیان کرد: […]

پیش‌بینی بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی در بازسازی شبکه آبرسانی

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: مصرف متوسط یک خانوار تهرانی حدود ۲۰ متر مکعب در ماه است که با کاهش ۱۰درصدی مصرف آب، معادل ۱۲۰ میلیون مترمکعب که مصرف سالانه دو استان است، صرفه‌جویی خواهد شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پاون، محمدپرورش بیان کرد: آب تهران از لحاظ کیفیت در وضعیت مطلوب و پایدار قرار دارد و دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت بهداشت بر این موضوع نظارت کامل دارند.

او با بیان این‌که آب بدون درآمد شهر تهران ۲۴ درصد است گفت: ۱۱ درصد آن هدررفت ظاهری است که شامل خطای اندازه‌گیری، انشعاب‌های غیرمجاز و موارد دیگر است.

او تأکید کرد: دو درصد از آب بدون درآمد در مصارف مجاز تصفیه‌خانه‌ها صرف می‌شود که جزو هدررفت آب نیست.

پرورش افزود: در شهر تهران حدود ۱۸ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب داریم و برای کاهش این رقم باید سالانه این شبکه‌ها را بازسازی کنیم.

 

مدیرعامل آبفای استان تهران تأکید کرد: سالانه بودجه‌ای در حدود ۲۰۰میلیارد تومان برای بازسازی شبکه آبرسانی پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی شده است که طی پنج سال آینده حدود ۱۴۰۰کیلومتر بازسازی شبکه در سطح استان تهران صورت گیرد.