بدنه میانی دولت مخالف اصلی خصوصی‌سازی

  مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: مخالفان عدیده خصوصی‌سازی در کشور از ارگان‌های زیر مجموعه دولت هستند که این زیر مجموعه‌ها نیز به صورت مستقیم با این امر مخالفت نمی‌کنند. سبحانی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص علت عدم تمایل زیر مجموعه‌های دولتی از‌ خصوصی‌سازی بیان ‌کرد: عمده مقاومت‌‌‌ها در سطح دولت برای مقابله با […]

 

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: مخالفان عدیده خصوصی‌سازی در کشور از ارگان‌های زیر مجموعه دولت هستند که این زیر مجموعه‌ها نیز به صورت مستقیم با این امر مخالفت نمی‌کنند.

سبحانی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص علت عدم تمایل زیر مجموعه‌های دولتی از‌ خصوصی‌سازی بیان ‌کرد: عمده مقاومت‌‌‌ها در سطح دولت برای مقابله با واگذاری‌ها از سمت هیأت وزرا به پایین صورت می‌گیرد.

وی افزود: در بخش ریاست جمهوری و وزرا هیچ مخالفتی با موضوع خصوصی‌سازی نخواهیم داشت اگر هم مخالفتی با این موضوع وجود داشته باشد از طرف زیر مجموعه‌های وزرا که شامل هیأت مدیره شرکت‌ها، مدیران عامل و‌… خواهد بود که در مقابل شرکت‌های در شرف واگذاری صورت می‌گیرد و این موضوع طبیعی است که مسؤولین برای از دست ندادن سمت خود با این موضوع مخالفت کنند و این امر طبیعی به نظر می‌رسد.

سبحانی در توضیح اهمیت خصوصی‌سازی برای شرکت‌ها گفت: در شرایطی که شرکت‌ها از زیر مجموعه خصوصی‌سازی خارج باشند سود و زیان مجموعه برای آن‌‌‌ها مهم نخواهد بود ولی در صورت خصوصی‌سازی سود و زیان مجموعه قطعاً مهم خواهد بود و این امر موجب خواهد شد تا وضعیت مدیران به خطر بیفتد و این شرایط موجب تشدید مقاومت با خصوصی‌سازی خواهد شد.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر حرکت صحیح سازمان خصوصی‌سازی در مسیر خود اظهار‌کرد: بروز چنین مخالفت‌های با خصوصی‌سازی به معنی حرکت صحیح این سازمان است و در بخشی از واگذاری‌های شبه‌دولتی کم‌ترین مخالفت دیده می‌شود و مخالفت‌‌‌ها در کلیت منطقی به نظر می‌رسد ولی تبدیل شدن این مخالفت‌‌‌ها به اتهام به سازمان خصوصی‌سازی موجب آزردگی خاطر خواهد شد زیر این دستور دولت خواهد بود و هر گونه تخطی از آن مغایر با قانون است.

وی در خصوص زیر مجموعه‌های مخالفت دولتی با خصوصی‌سازی اظهار ‌کرد: این مخالفت‌‌‌ها در بخشی از دستگاه‌های غیردولتی مثل نمایندگان مجلس است و انواع مقاومت‌‌‌ها در این گروه در برابر خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود و همان‌گونه ۱۵ تن از نمایندگان مجلس با ارایه نامه‌ای واگذاری ماشین‌سازی تبریز را خواستار می‌شوند و این موضوع حاکی از خروج مقاومت از دستگاه‌های دولتی است.

سبحانی در ادامه تأکید ‌کرد: در موضوع سرخابی‌های نیز ۱۱۲ نماینده مجلس واگذاری سرخابی را متوقف کردند و این عوامل نشان می‌دهد مقاومت‌‌‌ها فقط در دستگاه‌های دولتی صورت نمی‌گیرد و شامل تمام زیر گروه‌ها چون دستگاه‌های قانون گذاری، مقامات و مسؤولین محلی نیز است و تمام این عوامل در کنار هم حاکی از مسیر درست خصوصی‌سازی در کشور است.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در توضیح راهکار مبارزه با خصوصی‌سازی یادآور شد: مهم‌ترین راه پیشبرد خصوصی‌سازی در کشور طبیعت از قانون است و همان‌طور که در قانون آماده شرکت‌های گروه یک صددرصد و شرکت‌های گروه دو ۸۰ درصد باید به خصوصی‌سازی واگذار شوند و افرادی که مقاومت می‌کنند با قانون مقاومت کردند و مجموعه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با از مسیر خصوصی‌سازی پشتیبانی کنند.

 

وی در ادامه گفت: تلاش ما هم بر این است که خصوصی‌سازی در کشور را به سمتی ببریم که بخش خصوصی واقعی، توانمند و قدرتمند وارد شود و هر هنگامی که بخش خصوصی توانمند است و در اوج فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد طبیعتاً پیشرفت کشور را هم شاهد خواهیم بود.