۲۳۰۸ فراخوان – خط ۳ قطار شهری مشهد – خرید گریس EP2

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد در نظر دارد “خرید گریس EP2 جهت بهره برداری در دستگاه حفاری مکانیزه (TBM)” را به تولیدکننده واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از تولیدکنندگان گریس EP2 دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: مشهد- نبش حر عاملی ۹، ساختمان ستاد پروژه […]

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد در نظر دارد “خرید گریس EP2 جهت بهره برداری در دستگاه حفاری مکانیزه (TBM)” را به تولیدکننده واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از تولیدکنندگان گریس EP2 دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: مشهد- نبش حر عاملی ۹، ساختمان ستاد پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد، مراجعه نمایند.

تلفن: ۳۷۲۴۱۲۸۰ ۰۵۱ داخلی ۲۱۸

سایر شرایط:

۱-مدت اجرای کار: ۱۸۰ روز تقویمی

۲- مدارک لازم برای دریافت اسناد مناقصه: گواهی صلاحیت پیمانکاری، اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت

تبصره: پس از تایید بند فوق مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دریافت اسناد مناقصه می‌بایست به شماره حسابی که متعاقبا اعلام خواهد شد واریز گردد.

۳- تضمین شرکت در مناقصه فوق ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می‌باشد.  

۴- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

۵- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت ۱۴) روز پنج‌شنبه ۳۰/۰۹/۹۶می­باشد.