اعتبارات شورای نگهبان و مجمع تشخیص و خبرگان رهبری؛ از قانون بودجه ۹۶ تا لایحه پیشنهادی ۹۷

اعتبارات شورای نگهبان و مجمع تشخیص و خبرگان رهبری؛ از قانون بودجه ۹۶ تا لایحه پیشنهادی ۹۷ بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به قانون سال گذشته افزایش اما بودجه شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری تا حدودی کاهش پیدا کرده است. به گزارش خانه‌ملت، رییس‌جمهور روز یکشنبه ۱۹ آذرماه لایحه […]

اعتبارات شورای نگهبان و مجمع تشخیص و خبرگان رهبری؛ از قانون بودجه ۹۶ تا لایحه پیشنهادی ۹۷

بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به قانون سال گذشته افزایش اما بودجه شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری تا حدودی کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خانه‌ملت، رییس‌جمهور روز یکشنبه ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم مجلس‌شورای‌اسلامی کرد، براساس لایحه پیشنهادی، دولت در سال ۹۷ برای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبلغ ۸۶۸٫۳۵۶ میلیون ریال، برای شورای نگهبان مبلغ ۱٫۰۵۷٫۹۰۰ میلیون ریال و برای مجلس خبرگان رهبری مبلغ ۷۳٫۸۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته است.

گفتنی است؛ مجلس براساس قانون بودجه سال ۹۶ مجلس‌شورای‌اسلامی، مبلغ ۳۹۳٫۵۰۰ برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبلغ ۱٫۲۵۲٫۸۶۰ میلیون ریال برای شورای نگهبان و مبلغ ۸۸٫۹۵۰ میلیون ریال برای مجلس خبرگان رهبری را مصوب کرد.

بر این اساس؛ دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام را حدود ۴۷۴٫۸۵۶ میلیون ریال افزایش، بودجه شورای نگهبان را حدود ۱۹۴٫۹۶۰ میلیون ریال کاهش، بودجه مجلس خبرگان رهبری حدود ۱۵٫۱۵۰ میلیون ریال کاهش داده است.

جدول بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل است: (ارقام به میلیون ریال است)

نام دستگاه

نام دستگاه

قانون بودجه ۹۶

لایحه بودجه ۹۷

میزان تغییر

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳۹۳٫۵۰۰

۸۶۸٫۳۵۶

۴۷۴٫۸۵۶+

مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان مجلس خبرگان رهبری

۸۸٫۹۵۰

۷۳٫۸۰۰

۱۵٫۱۵۰-

شورای نگهبان

شورای نگهبانشورای نگهبان

۱٫۲۵۲٫۸۶۰

۱٫۰۵۷٫۹۰۰

۱۹۴٫۹۶۰