بررسی آیین‌نامه مناقصات؛ اساس کار شورای هماهنگی معاونان فنی بیمه

بررسی آیین‌نامه مناقصات؛ اساس کار شورای هماهنگی معاونان فنی بیمه نخستین جلسه شورای هماهنگی معاونان فنی شرکت‌های بیمه در سندیکای بیمه‌گران ایران تشکیل شد. به گزارش ایستانیوز، مجیدعلیپور‌یزدی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در این نشست گفت: شورای هماهنگی معاونان فنی مباحث فنی مطرح در رأس و صدر صنعت بیمه را دنبال کند. وی خاطرنشان‌کرد که شورای […]

بررسی آیین‌نامه مناقصات؛ اساس کار شورای هماهنگی معاونان فنی بیمه

نخستین جلسه شورای هماهنگی معاونان فنی شرکت‌های بیمه در سندیکای بیمه‌گران ایران تشکیل شد.

به گزارش ایستانیوز، مجیدعلیپور‌یزدی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در این نشست گفت: شورای هماهنگی معاونان فنی مباحث فنی مطرح در رأس و صدر صنعت بیمه را دنبال کند. وی خاطرنشان‌کرد که شورای هماهنگی معاونان فنی شرکت‌های بیمه می‌تواند مسایل موجود در صنعت بیمه را اصولی و علمی حل کند.

 

حسن‌دهگاهی، معاون اجرایی سندیکای بیمه‌گران ایران نیز درباره تشکیل این جلسه اظهارداشت: بررسی آیین‌نامه‌ها، مقابله با نرخ شکنی، همکاری در کنسرسیوم‌ها و مناقصات می‌تواند اساس کار شورای هماهنگی معاونان فنی باشد. در این نشست سعید‌الفتی به عنوان دبیر شورای هماهنگی معاونان فنی شرکت‌های بیمه معرفی شد.