۲۳۱۰ مناقصه – شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی – تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب ، فضای سبز ، شبکه توزیع آب تکمیل دیوار ها و مسیل ها