اتصال چابهار به شبکه ریلی، بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی می‌خواهد

معاون وزیر راه و شهرسازی اتصال چابهار به شبکه ریلی، بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی می‌خواهد معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی از طریق راه‌آهن زاهدان به ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: در صورت تأمین منابع چابهار ۴ ساله به شبکه ریلی متصل می‌شود. […]

معاون وزیر راه و شهرسازی

اتصال چابهار به شبکه ریلی، بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی می‌خواهد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی از طریق راه‌آهن زاهدان به ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: در صورت تأمین منابع چابهار ۴ ساله به شبکه ریلی متصل می‌شود.

به گزارش ایلنا خیرا…‌خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به پروژه راه‌آهن چابهار- زاهدان اظهارداشت: پروژه راه‌آهن چابهار – زاهدان در حال اجرا است و تاکنون در مجموع ۲۵٫۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان این‌که زیرسازی این راه‌آهن در اولویت است، ادامه‌داد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی زیرسازی راه‌آهن چابهار- زاهدان نزدیک ۵۰ درصد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بودجه مورد نیاز برای ساخت این پروژه گفت: هزینه موردنیاز برای اتصال چابهار به شبکه ریلی از طریق راه‌آهن زاهدان ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تاکنون نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان از منابع اعتباری دولت به این پروژه اختصاص داده شده است.

خادمی افزود: قطعاً تأمین ۴ هزار میلیارد تومان برای ساخت این پروژه از محل منابع دولتی امکان‌پذیر نیست و این اعتبارات باید از محل فاینانس و یا سرمایه‌گذاری‌های هندی‌ها تأمین شود.

میرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل تأکیدکرد: به شرط تأمین منابع مالی در موعد مقرر، چابهار در مدت ۴ سال به شبکه سراسری راه‌آهن متصل می‌شود بنابراین باید سالانه چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات به این پروژه تزریق شود.

وی ادامه‌داد: البته سال گذشته دولت از محل اوراق مشارکت ۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار وارد این پروژه می‌کرد که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.